Органи самоврядування та зміст їхньої діяльності

Прояви  самоврядування можуть  бути  найрізноманітнішими,  але  всіх їх  має  поєднувати  одне:  дієвий  підхід  до  структури  органів  управління. Спочатку  треба  зацікавити  учнів  якою-небудь  суспільнозначущою  справою, а потім створити відповідний орган самоврядування для  її організації. У такий спосіб з’являється нова ділянка роботи — утворюється новий орган  самоврядування. 

Підхід,  за  якого  спершу  створюється  складна структура  самоврядування,  а  потім  придумується,  як  задіяти  кожний  її орган, — є формальним.

Найважливіше  значення  має  перетворення  різних  зборів,  утворень у справжні органи самоврядування. Це є можливим тільки тоді, коли учні здійснюють  у  них  колективний  пошук  розв’язання  управлінських  проблем.

Важливим елементом колективної організаторської діяльності є колективне творче планування роботи учнівських колективів.

Підвищити  рівень  причетності  учнів  до  обговорюваного  на  зборах питання можна шляхом  посилення  їх  проблемності, що  дозволяє  забезпечити  задіяність  кожного  у  виробленні  рішення.

Прийняте  на  зборах рішення має бути коротким, конкретним і зрозумілим кожному учасникові зборів.  Для  цього  використовується  прийом  «мозкового  штурму»,  коли учасники зборів працюють у групах, доручаючи потім одному із членів цієї групи висловлювати колективну думку про шляхи розв’язання проблеми. Після висловлення цих думок створюються умови для оцінювання висунутих поглядів, дискусії, що призводить до максимальної задіяності учасників зборів у виробленні рішення.

Поряд з постійними органами самоврядування в учнівських колективах створюються різні тимчасові органи самоврядування, роль яких підсилюється з розвитком самостійності й  ініціативності учнів.

При створенні тимчасових органів самоврядування доцільно пам’ятати таке:

  •  створення тимчасових органів самоврядування визначається конкретним завданням, що стоїть перед колективом;
  •  рішення про створення цих органів приймається тільки учнівським колективом, громадськими організаціями або органами самоврядування;
  • у складі тимчасових органів самоврядування можуть бути тільки ті учні, які беруть участь у розв’язанні конкретного завдання;
  • органи самоврядування незалежно від строку, на який вони створені, повинні відзвітувати перед колективом про виконання поставлених перед ними завдань;
  • виконавши  організаторське  завдання,  вони  припиняють  своє  існування.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий