Не знав, та ще й забув

Більшість дорослих людей, особливо середнього та старшого віку, пишуть досить грамотно. Хоча правил правопису не пам’ятають. Цих правил – безліч, і вони бувають досить нудні. Але, погодимось, що саме завдяки правилам, ми з вами маємо цю саму грамотність. І ще завдяки читанню, просто читанню.

Тому нижче наведені правила мають на меті впасти в очі, згадатися тим, хто хоч одного разу їх читав, а простенькі вправи – підкріпити ці правила разом з навичками машинопису.

Будуємо наші уроки ось за таким змістом:

Орфографія
Позначення м’якості приголосних
Уживання апострофа
Подвоєння приголосних
Подовження приголосних
Спрощення приголосних
Чергування приголосних
Чергування голосних
Позиційне чергування
Правопис префіксів
Правопис суфіксів
Складні випадки правопису слів чужомовного походження
Подвоєння приголосних у словах чужомовного походження
Правопис чужомовних власних назв
Складні випадки правопису чужомовних прізвищ і географічних назв

Пунктуація
Кома
Крапка з комою
Двокрапка
Тире
Розділові знаки при узагальнювальних словах
Розділові знаки при прямій мові
Цитата

Складні випадки – 2

Повертайся до вправ машинопису, завтра цей урок обов’язково буде готовий!))) 3. Чергування приголосних у різних частинах мови: 00. Вправа 1. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило:

Просто диктанти

Диктанти… Вони можуть бути з темою, можуть – без теми. Пам’ятаймо, що основна наша мета – закріпити навички машинопису. Та нарівні з цим йде запам’ятовування правопису. Ці диктанти тобі ніхто не диктує, (більше…)

1-5 класи

Складні випадки -1

Повернутися до розділу: Правопис суфіксів – 2.3 3. Чергування приголосних у різних частинах мови: 00. Вправа 1. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило:     Вправа 1. Запиши приклади, (більше…)

Правопис суфіксів – 2.2

Повернутися до розділу: Правопис суфіксів – 2.1 2. Прикметникові й дієприкметникові суфікси (закінчення) У прикметниках зі значенням присвійности, утворених від назв істот, пишемо суфікси -ин(ий) та -їн(ий) Вправа (більше…)

Правопис суфіксів – 2.3

Повернутися до розділу: Правопис суфіксів – 2.2 (закінчення) 3. Дієслівні суфікси Суфікси -ува-, -юва- пишемо у похідних словах і формах (віддієслівних іменниках і дієприкметниках), якщо наголос падає (більше…)

Правопис суфіксів-1.2

Повернутися до розділу: Правопис суфіксів – 1.1 1. Іменникові суфікси (продовження) В іменниках середнього роду пишемо суфікси з двома н -инн(я) – збірні поняття Вправа 215. Запиши приклади, (більше…)

Правопис суфіксів-1.3

Повернутися до розділу: Правопис суфіксів – 1.2 Написання суфіксів зменшено-пестливого забарвлення Суфікси -ичок, -ичк(а) в утвореннях від слів із суфіксами -ик, -иц(я) пишемо з и Вправа 222. (більше…)

Правопис суфіксів – 2.1

Повернутися до розділу: Правопис суфіксів – 1.3 2. Прикметникові й дієприкметникові суфікси Тверда група – у якісних і відносних прикметниках Вправа 228. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило: -н(ий) дружний (більше…)

Правопис префіксів-2

Повернутися до розділу: Правопис префіксів – 1 Не змінюємо наступні префікси: роз- (розі-) Вправа 187. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило: розшити розчистити розщеплений (більше…)

Правопис префіксів-3

Повернутися до розділу: Правопис префіксів – 2 Слід розрізняти префікси пре-, при-, прі-, пере-, перед- Префікс пре- вживаємо переважно для утворення якісних прикметників і прислівників найвищого (більше…)

Правопис префіксів-4

Повернутися до розділу: Правопис префіксів-3 Слід запам’ятати слова, у яких пре- є складницею кореня, а не префіксом Вправа 202. Запиши ці слова: президент, презент, прерогатива, препарат, прейскурант

Правопис суфіксів-1.1

Повернутися до розділу: Правопис префіксів – 4 1. Іменникові суфікси В суфіксах -ир, -ист, -изм після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р пишемо и Вправа 205. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати (більше…)

Додаткові вправи

Чергування голосних-1

Повернутися до розділу: Чергування приголосних – 3 1. О, е, є у відкритому складі зазвичай чергуємо з і, ї в закритому складі ЧЕРГУЄМО а) за словозміни Вправа 109. Запиши приклади, щоб краще (більше…)

Чергування голосних-2

Повернутися до розділу: Чергування голосних – 1 2. Е й о після ж, ч, ш, щ, дж, й е – перед м’яким приголосним і перед складом з е або и (що походить від давньоруського и) Вправа (більше…)

Позиційне чергуван.-1

Повернутися до розділу: Чергування голосних – 2 1. Позиційне чергування у – в Чергування у з в може відбуватися, коли це не змінює значення слова Вправа 137. Запиши приклади, щоб краще (більше…)

Позиційне чергуван.-2

Повернутися до розділу: Позиційне чергування – 1 2. Позиційне чергування і – й Чергування і з й може відбуватися, коли не не змінює значення слова Вправа 146. Запиши приклади, щоб краще (більше…)

Позиційне чергуван.-3

Повернутися до розділу: Позиційне чергування – 2 Розрізнювання фонем и та і 1. Чергування и з і Вправа 160. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило: висіти повісити дитина діти

Позиційне чергуван.-4

Повернутися до розділу: Позиційне чергування – 3 Написання и та і після шиплячих: і пишемо у деяких іменниках, прикметниках, дієсловах Вправа 174. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати (більше…)

Правопис префіксів-1

Повернутися до розділу: Позиційне чергування – 4 Правопис префіксів с-, з-, зі-, із- Префікс с- пишемо лише перед глихими приголосними п, т, х, к, ф Запам’ятати ці приголосні допоможуть (більше…)

Пригол. не подовжуємо

Повернутися до розділу: Приголосні подовжуємо Приголосні не подовжуємо: а) у назвах молодих істот Вправа 53. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило: козеня порося теля кошеня цуценя (більше…)

Приголосні спрощуємо

Повернутися до розділу: Приголосні не подовжуємо Приголосні спрощуємо: а) відмінюючи й утворюючи слова, коли до існуючих звукосполучень жд, зд, ст, рд додаємо звук -н-, -л-, -ц- (тоді середні проривні (більше…)

Пригол. не спрощуємо

Повернутися до розділу: Приголосні спрощуємо Приголосні не спрощуємо: а) у словах чужомовного походження з кінцевими приголосними -т, -ст Вправа 60. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це (більше…)

Зміни приголосних-1

Повернутися до розділу: Приголосні не спрощуємо 1. У процесі словотворення приголосні звуки часто зазнають змін а) -цьк- на -чч-, утворюючи іменники із суфіксом -ин(а) Вправа 62. Запиши приклади, щоб (більше…)

Зміни приголосних-2

Повернутися до розділу: Зміни приголосних – 1 2. При словотворенні за допомогою суфіксів -ськ-, -ств- приголосні на стику їх із твірною основою замінюємо, змінюючи й самі суфікси Приголосні г, (більше…)

Зміни приголосних-3

Повернутися до розділу: Зміни приголосних – 2 3. Якщо твірна основа закінчується на д або т, то у вимові відбуваються зміни, які, проте, на письмі не позначаємо Вправа 76. Запиши приклади, щоб (більше…)

Чергування пригол.-1

Повернутися до розділу: Зміни приголосних – 3 Увага! Як писати букву ґ в он-лайн-режимі? Я роблю так: пишу її у Word’і, копіюю і вставляю. А вам раджу писати звичайну г. 1. Чергування приголосних (більше…)

Чергування пригол.-2

Повернутися до розділу: Чергування приголосних – 1 2. Чергування приголосних у коренях дієслів: чергування приголосних д – дж Вправа 89. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це (більше…)

Чергування пригол.-3

Повернутися до розділу: Чергування приголосних – 2 3. Чергування приголосних у різних частинах мови: чергування приголосних д – ж, д – с Вправа 103. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати (більше…)

Апостроф пишемо

Повернутися до розділу: М’який знак не пишемо Увага! Щоб ставити апостроф під час виконання вправ, доцільним буде використовувати англійську розкладку. Щоб у кожному слові не перемикати розкладку, (більше…)

Апостроф не пишемо

Повернутися до розділу: Апостроф пишемо Апостроф не пишемо: 1. Коли перед губним звуком є приголосний (окрім р), що належить до кореня перед я, ю, є Вправа 34. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати (більше…)

Подвоєння приголосних

Повернутися до розділу: Апостроф не пишемо Подвоюємо приголосні на письмі: 1. Коли збігаються два однакових приголосних: а) на межі двох префіксів Вправа 36. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати (більше…)

Приголосні подовжуємо

Повернутися до розділу: Подвоєння приголосних Приголосні д, т, з, с, л, н, ж, ш, ц, ч подовжуємо, коли вони стоять після голосного: а) перед я, ю, і, є в усіх відмінках іменників середнього роду ІІ (більше…)

М’який знак пишемо

М’який знак (Ь)пишемо: 1. Після д, т, з, с, ц, л, н і буквосполучення дз у кінці слова та складу на позначення м’якості відповідних приголосних. Вправа 1. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це (більше…)

М’який знак не пишемо

Повернутися до розділу: М’який знак пишемо М’який знак (Ь) не пишемо: 1. Після губних б, п, в, м, ф. Вправа 12. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило. голуб насип любов вісім (більше…)

Розділові знаки

Розділові знаки при словах, граматично не пов’язаних з членами речення Просте речення може ускладнюватися не тільки однорідними та відокремленими членами, а й словами, які не є членами речення. (більше…)

2. Вставні та вставлені слова і речення

Пишемо складні речення

Згадай визначення: Складносурядним називається таке складне речення, у якому частини – сурядні речення – рівноправні і поєднуються інтонацією та сполучниками сурядності Напиши: Метелиця Вітер, (більше…)

Складні речення

Нижче наводяться спрощені визначення та приклади. З метою закріплення приклади слід писати у відведеному нижче полі. Словосполучення- це смислове і граматичне поєднання двох повнозначних слів. Наприклад: (більше…)

Більшість дорослих людей, особливо середнього та старшого віку, пишуть досить грамотно. Хоча правил правопису не пам’ятають

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий