Національно-визвольна війна українського народу проти речі Посполитої середини XVII ст.

Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 8 класу до теми «Національно-визвольна війна українського народу  проти речі Посполитої середини XVII ст.».

Содержание
 1. Національно-визвольна війна українського народу  проти речі Посполитої середини XVII ст.
 2. II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.
 3. IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищА  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).
 4. V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.
 5. Відповіді до теми 3  «Національно-визвольна війна українського народу  проти речі Посполитої середини XVII ст.»
 6. Завдання I типу
 7. Завдання II–III типу
 8. Завдання IV типу

Національно-визвольна війна українського народу  проти речі Посполитої середини XVII ст.

I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1.  Вільна людина, особливий тип воїна-захисника — це:

 • А  сотник;
 • Б  козак;
 • В  воєвода;
 • Г  гетьман.

2.  Старший головний військовий начальник в українському козацькому війську — це:

 • А  гетьман;
 • Б  воєвода;
 • В  старшина;
 • Г  князь.

3.  Союз  держав,  що  зберігають  незалежне  існування,  які  об’єднуються з метою координації діяльності в декількох чітко визначених питаннях:

 • А  консолідація;
 • Б  федерація;
 • В  конфедерація;
 • Г  коаліція.

4.  Рада полковників та уряду козацької держави — це:

 • А  старшинська рада;
 • Б  гетьманська рада;
 • В  генеральна старшина;
 • Г  гетьманат.

5.  Позначте дату, коли Б. Хмельницького було обрано гетьманом Війська Запорозького:

 • А  січень 1646 р.;
 • Б  січень 1648 р.;
 • В  січень 1647 р.;
 • Г  січень 1649 р.

6.  Національно-визвольнА  війнА  українського  народу  під  приводом Б. Хмельницького почалась:

 • А  1646 р.;
 • Б  1648 р.;
 • В  1650 р.;
 • Г  1651 р.

7.  Зборівська угода була підписана:

 • А  1648 р.;
 • Б  1649 р.;
 • В  1650 р.;
 • Г  1651 р.

8.  Березневі статті були підписані:

 • А  1649 р.;
 • Б  1650 р.;
 • В  1651 р.;
 • Г  1654 р.

9.  Столицею Війська Запорозького в часи Визвольної війни було місто:

 • А  Київ;
 • Б  Чигирин;
 • В  Переяслав;
 • Г  Замостя.

10. Позначте місце битви, що разом програли три командири польського війська, яких Б. Хмельницький глузливо називав «Перина, латина, дитина»:

 • А  Львів;
 • Б  Пилявці;
 • В  Жовті Води;
 • Г  Корсунь.

11. Як у XvII ст. називали частину українських земель на яких знаходиться сучасна Дніпропетровська, Запорізька,  частини Кіровоградської, Донецької та Херсонської областей?

 • А  Великий Луг;
 • Б  Запорозька Січ;
 • В  Вольності Війська Запорозького Низового;
 • Г  Слобідська Україна.

12. Під час Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої бойові дії проходили на:

 • А  Київщині, Чернігівщині, Переяславщині;
 • Б  Брацлавщині, Волині, Поділлі, Галичини, Київщині;
 • В  Київщині, Брацлавщині, Чернігівщині, Поділлі;
 • Г  Чернігівщині, Переяславщині, Брацлавщині, Волині.

13. Коронний  гетьман,  який  виступив  проти  військ  Б.  Хмельницького у битві під Жовтими Водами, — це:

 • А  О. Конєцпольський;
 • Б  М. Потоцький;
 • В  М. Калиновський;
 • Г  І. Барабаш.

14. Позначте ім’я людини, яка очолила Національно-визвольну війну українського народу в середині XvII ст.:

 • А  Ю. Хмельницький;
 • Б  Б. Хмельницький;
 • В  Д. Вишневецький;
 • Г  П. Сагайдачний.

15. Позначте прізвище українського полковника, сподвижника Б. Хмельницького:

 • А  М. Литвин;
 • Б  М. Кривоніс;
 • В  І. Підкова;
 • Г  С. Кішка.

16. Позначте прізвище полководця, учасника Хотинської війні:

 • А  Б. Хмельницький;
 • Б  Д. Вишневецький;
 • В  П. Сагайдачний;
 • Г  П. Дорошенко.

17. Соціальною базою (рушійними силами) Визвольної війни були:

 • А  селяни, козаки і міщани;
 • Б  селяни, козаки, частина міщан, шляхта;
 • В  селяни, козаки, міщани-українці, частина української шляхти;
 • Г  козаки, міщани, шляхта, духовенство.

18. Союзниками  козаків  у  боротьбі  порти  польсько-шляхетського  панування в 1648 р. були:

 • А  Московське царство;
 • Б  Князівство Молдови;
 • В  Велике князівство Литовське;
 • Г  Кримське ханство.

19. Хто  з  європейських  монархів  були  союзниками  Б.  Хмельницького у 1656–1657 рр.?

 • А  Московський цар і кримський хан;
 • Б  кримський хан і семигородський князь;
 • В  семигородський князь і шведський король;
 • Г  московський цар і семигородський князь.

20.  «Березневі статті» Б. Хмельницького були узгоджені й затверджені у:

 • А  Переяславі;
 • Б  Києві;
 • В  Москві;
 • Г  Варшаві.

21. Позначте одну з причин національно-визвольної боротьби українського народу проти Речі Посполитої:

 • А  смерть польського короля;
 • Б  татарські набіги на українські землі;
 • В  бажання об’єднатись з Московським царством;
 • Г  посилення національного гніту.

22. Позначте одну з причин поразки козацьких військ під Берестечком:

 • А  невміле керівництво військами;
 • Б  полонення Б. Хмельницького;
 • В  капітуляція основної боєздатної частини армії Б. Хмельницького;
 • Г  хвороба Б. Хмельницького.

23. Пошуки союзників у Москві були обумовлені:

 • А  православним віросповіданням двох народів;
 • Б  бажанням встановити козацькій устрій у московських землях;
 • В  перевагами самодержавної форми правління в Московському царстві;
 • Г  союзом з кримським ханом.

24. Позначте  положення,  яке  ілюструє  процес  посилення  національно-релігійного гніту в українських землях в XvI–XvII ст.:

 • А  Польща визнавала козацьку автономію в межах Речі Посполитої;
 • Б  у  Чернігівському  тА  Брацлавському  воєводствах  відновлювалась польська адміністрація;
 • В  православний митрополит мав увійти до складу польського сейму;
 • Г  гетьман мав розірвати союз з Кримським ханством.

II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Установіть відповідність між посадами та званнями у вищій державній владі Гетьманщини.

А  Обозний 1  керівник фінансових справ
Б  осавул 2  керівник артилерії
В  хорунжий 3  помічник гетьмана у військових справах
Г  підскарбій 4  охоронець бойового прапора
5  очолював січову канцелярію.

26. Установіть відповідність між датами та подіями.

А  Червень–серпень 1649 р. 1  битва під Батогом
Б  травень 1652 р. 2  облога Львова
В  вересень–жовтень 1648 р. 3  облога Збаража
Г  вересень–грудень 1653 р. 4  облога Жванця
5  битва під Пилявцями.

27. Співвіднесіть міста з регіоном їх розташування.

А  Яси 1  Галичина
Б  Берестечко 2  Молдавія
В  Жванець 3  Слобідська Україна
Г  Конотоп 4  Волинь
5  Північна Буковина.

28. Співвіднесіть імена з посадами.

А  М. Потоцький 1  великий канцлер Литовський.
Б  М. Калиновський 2  коронний (великий) гетьман Речі Посполитої
В  С.-А. Радзівіл 3  повний (віце-гетьман) Речі Посполитої
Г  Владислав IV 4  польський король
5  гетьман Запорозької Січі.

29. Установіть відповідність між назвою угоди та одним з її положень:

А  Зборівська угода 1  реєстр скорочено до 20 тис. козаків. Решта селян — мали повернутись до своїх панів
Б  Білоцерківська угода 2  реєстр у 40 тис. козаків, зберігалися вольності Війська Запорозького
В  Березневі статті 3  реєстр у 60 тис. козаків, підтверджені права та привілеї Війська Запорозького
Г  Віленське перемир’я 4  припинення воєнних дій між Польщею та Росією
5  українські землі поділено між Московією та Польщею по Дніпру

30. Установіть відповідність між військовими посадами й тими функціями, виконання яких передбачалося ними.

А  Кошовий отаман 1  регулював витрати коштів Січі, зберігав «скарб і армату» у військовій скарбниці
Б  військовий суддя 2  очолював артилерійську та фортифікаційну справу на Січі
В  військовий осавул 3  вирішував питання прийому козаків до війська або їх звільнення
Г  військовий обозний 4  підтримував дисципліну і порядок у війську, розподіляв платню та провіант
5  зберігав ваги і міри на Січі.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

 • А  обрання гетьманом П. Тетері;
 • Б  облога Замостя;
 • В  перше українське посольство до Москви;
 • Г  похід військ Хмельницького до Молдавії.

32. Розташуйте посади в логічній послідовності, відповідно до підпорядкування:

 • А  полковник;
 • Б  гетьман;
 • В  курінний отаман;
 • Г  сотник.

33. Розташуйте  органи  влади  та посади  в  логічній послідовності,  відтворивши організаційну структуру влади Війська Запорозького:

 • А  осавул;
 • Б  рада Січі;
 • В  кошовий отаман;
 • Г  курінний отаман.

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищА  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. Житло запорожців, військова одиниця Війська Запорозького.

 1. Назвіть термін.
 2. Коли це явище виникає?
 3. На якій території?

35. Підписано Білоцерківську угоду.

 1. Якого року сталася ця подія?
 2. У чому полягала її суть?

36. Хто з козацьких полковників в битві під Берестечком очолив українські війська?

 1. Коли відбулась ця битва?
 2. Хто, крім українських військ, брав у ній участь?

37.  «…Територія  Української  держави  обмежується  Брацлавським, Київським і Чернігівським воєводствами. Установлюється реєстр у кількості 40 тис. козаків, передбачається повернення шляхти до своїх маєтків».

 1. Визначте, про який документ йдеться.
 2. Коли й між ким було укладено цей документ?
 3. Яке значення мало підписання цього документа?

V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.

38. Складіть  історичний  портрет Б. Хмельницького. Які,  нА  вашу  думку, особистісні якості сприяли його успіхам як лідера держави?

39. Розкрийте основні положення Зборівської угоди.

40. Спробуйте визначити, чому з жодною з сусідніх держав Україна не мала тривалого військово-політичного союзу.

41. Український  історик О. Бойко про українську державу доби Б. Хмельницького писав: «Українська держава доби Хмельниччини сформувалася на двох принципових засадах, які часто вступали між собою в суперечність —  демократії  тА  авторитаризму».  Чи  погоджуєтесь  ви  з  думкою вченого? Чого більше було в цій державі: демократії чи авторитаризму?

Відповіді до теми 3  «Національно-визвольна війна українського народу  проти речі Посполитої середини XVII ст.»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Б А В А Б Б Б Г Б Б В Б
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Б Б Б В Г Г В В Г Б А Б

Завдання II–III типу

  25 26 27 28 29 30 31 32 33
А 2 3 2 2 2 3 4 2 3
Б 3 1 4 3 1 1 2 1 1
В 4 2 1 1 3 4 1 4 2
Г 1 4 3 4 4 2 3 3 4

Завдання IV типу

34.  Курінь. 35. 1651 р. 36. Богун. 37. Зборівська угода.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий