Морфологія

У даній статті пропонується 8 варіантів тестів (з відповідями) до уроку з української мови  для учнів 11 класу на тему “Морфологія

Варіант 1

 1. Укажіть дієприкметник.
  • А  Розуміючи.
  • Б  Вигравши.
  • В  Розкішний.
  • Г  Затхлий.✔
 2. Укажіть дієприслівник.
  • А  Просвіжений.
  • Б  Вмитий.
  • В  Присівши.✔
  • Г  Відірваний.
 3. Укажіть правильні твердження.
  • А  Іменник має дві категорії чисел: однину та множину.
  • Б  Прикметники поділяються на дві групи за значенням: якісні та відносні.
  • В  Іменник має три категорії роду: жіночий, чоловічий, середній.
  • Г  Неозначена форма  дієслова —  це те  саме, що  інфінітив, початкова форма.✔
 4. Укажіть правильно записані числівники.
  • А  П’ятдесятьма  (-ьома), шістьма  (-ьома).✔
  • Б  Шестидесяти вісьмох.
  • В  Сімдесятьома дев’яноста два.
  • Г  Тисяча п’ятьмастами дев’яноста двох.
 5. Укажіть неправильно зазначені розряди займенників.
  • А  Я, ти, ми, ви, він — особові.
  • Б  Ніщо, ніхто, деякий, абичий, що-небудь — неозначені.✔
  • В  Всякий, весь, кожен,  інший, жодний — означальні.
  • Г  Мій, твій, свій, ваш — присвійні.
 6. Указати частиномовну приналежність слова рік у рік.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.✔
  • В  Прийменник.
  • Г  Іменник.
 7. Указати частиномовну приналежність слова речовина.
  • А  Займенник.
  • Б  Іменник.✔
  • В  Прийменник.
  • Г  Частка.
 8. Указати частиномовну приналежність слова радісно.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.✔
  • В  Прийменник.
  • Г  Іменник.
 9. Укажіть правильні твердження.
  • А  Морфологія — наука, що вивчає частини мови.✔
  • Б  Дієприкметник. —  самостійна  частина  мови,  що  означає ознаку предмета  і відповідає на питання який?
  • В  Прислівник — самостійна незмінна частина мови, що виражає  ознаку  дії,  стану,  ознаку  іншої  ознаки  і  відповідає на питання  який?  скільки?  де?  коли?  звідки?  куди?  коли? навіщо? та  ін.
  • Г  Морфологія —  наука, що  вивчає  значущі  частини  слова.
 10. Указати частиномовну приналежність слова радісний.
  • А  Прикметник.✔
  • Б  Прислівник.
  • В  Прийменник.
  • Г  Іменник.
 11. Указати частиномовну приналежність слова радіючи.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.
  • В  Дієприкметник.
  • Г  Дієприслівник.✔
 12. Указати частиномовну приналежність слова радість.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.
  • В  Прийменник.
  • Г  Іменник.✔

Варіант 2

 1. Укажіть правильні твердження.
  • А  Гріти — дієслово другої дієвідміни.
  • Б  Валити — дієслово першої дієвідміни.
  • В  Палаючі  (степи) — активний дієприкметник.✔
  • Г  Дієприслівник  найчастіше  виконує  роль  означення  в  реченні.
 2. Укажіть правильні твердження.
  • А  Числівники  від  п’яти  до  десяти  мають  при  відмінюванні паралельні форми.✔
  • Б  Дробові числівники відмінюються так чисельник як порядковий  числівник,  а  знаменник —  як  кількісний  числівник.
  • В  Числівники «сорок», «дев’яносто», «сто» у непрямих відмінках мають  закінчення «-о».
  • Г  Числівники  «тисяча»,  «мільйон»,  «мільярд»,  «нуль»  відмінюються як прикметники.
 3. Скільки особливих форм існує у дієслів?
  • А  Дві.✔
  • Б  Три.
  • В  Чотири.
  • Г  П’ять.
 4. Укажіть похідні прийменники.
  • А  Поміж, з-попід, з-за.✔
  • Б  До, поблизу, незважаючи на.
  • В  В, у, на, при, до.
  • Г  Щоб, коли, але, проте, бо.
 5. Зазначте рядок сурядних сполучників.
  • А  І, й, бо, що, а.
  • Б  Але, проте, та, чи то … чи то.✔
  • В  Коли, де, щоб, незважаючи на те що.
  • Г  Зате, однак, який, хоч.
 6. Укажіть частки.
  • А  Ось, тільки, вже, б.✔
  • Б  Невже, хіба, ж, нехай, але.
  • В  Ніякий, ніде, аніхто, деякий.
  • Г  Навряд чи, навіть, бодай, ні.
 7. Указати частиномовну приналежність слова зрадівши.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.
  • В  Дієприкметник.
  • Г  Дієприслівник.✔
 8. Вказати частиномовну приналежність слова вболіваючи.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.
  • В  Дієприкметник.
  • Г  Дієприслівник.✔
 9. Указати частиномовну приналежність слова побілений.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.
  • В  Дієприкметник.✔
  • Г  Дієприслівник.
 10. Указати частиномовну приналежність слова свій.
  • А  Займенник.✔
  • Б  Іменник.
  • В  Прийменник.
  • Г  Частка.
 11. Указати частиномовну приналежність слова їхній.
  • А  Займенник.✔
  • Б  Іменник.
  • В  Прийменник.
  • Г  Частка.
 12. Указати частиномовну приналежність слова з-за.
  • А  Сполучник.
  • Б  Частка.
  • В  Прийменник.✔
  • Г  Вигук.

Варіант 3

 1. Указати частиномовну приналежність слова чийого.
  • А  Займенник.✔
  • Б  Іменник.
  • В  Прикметник.
  • Г  Частка.
 2. Указати частиномовну приналежність слова спересердя.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.✔
  • В  Прийменник.
  • Г  Іменник.
 3. Указати частиномовну приналежність слова вгору.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.✔
  • В  Прийменник.
  • Г  Іменник.
 4. Указати частиномовну приналежність слова пліч-о-пліч.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.✔
  • В  Прийменник.
  • Г  Іменник.
 5. Указати частиномовну приналежність слова перед.
  • А  Сполучник.
  • Б  Частка.
  • В  Прийменник.✔
  • Г  Вигук.
 6. Указати частиномовну приналежність слова віч-на-віч.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.✔
  • В  Прийменник.
  • Г  Іменник.
 7. Указати частиномовну приналежність слова з-над.
  • А  Сполучник.
  • Б  Частка.
  • В  Прийменник.✔
  • Г  Вигук.
 8. Указати частиномовну приналежність слова стиснений.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.
  • В  Дієприкметник.✔
  • Г  Дієприслівник.
 9. Указати частиномовну приналежність слова загальмований.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.
  • В  Дієприкметник.✔
  • Г  Дієприслівник.
 10. Указати частиномовну приналежність слова вирішивши.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.
  • В  Дієприкметник.
  • Г  Дієприслівник.✔
 11. Указати частиномовну приналежність слова ласкавий.
  • А  Прикметник.✔
  • Б  Прислівник.
  • В  Дієприкметник.
  • Г  Дієприслівник.
 12. Указати частиномовну приналежність слова спідлоба.
  • А  Сполучник.
  • Б  Частка.
  • В  Вигук.
  • Г  Прислівник.✔

Варіант 4

 1. Указати частиномовну приналежність слова зачарувати.
  • А  Дієслово.✔
  • Б  Прислівник.
  • В  Дієприкметник.
  • Г  Дієприслівник.
 2. Указати частиномовну приналежність слова нарозхват.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.✔
  • В  Дієприкметник.
  • Г  Дієприслівник.
 3. Указати частиномовну приналежність слова той.
  • А  Сполучник.
  • Б  Частка.
  • В  Прийменник.
  • Г  Займенник.✔
 4. Указати частиномовну приналежність слова коли.
  • А  Сполучник.✔
  • Б  Частка.
  • В  Прийменник.
  • Г  Вигук.
 5. Указати частиномовну приналежність слова по.
  • А  Сполучник.
  • Б  Частка.
  • В  Прийменник.✔
  • Г  Вигук.
 6. Указати частиномовну приналежність слова ех!
  • А  Сполучник.
  • Б  Частка.
  • В  Прийменник.
  • Г  Вигук.✔
 7. Указати частиномовну приналежність слова багато.
  • А  Прислівник.✔
  • Б  Числівник.
  • В  Іменник.
  • Г  Прикметник.
 8. Указати частиномовну приналежність слова кільканадцять.
  • А  Прислівник.
  • Б  Числівник.✔
  • В  Іменник.
  • Г  Прикметник.
 9. Указати частиномовну приналежність слова сім’я.
  • А  Прислівник.
  • Б  Числівник.
  • В  Іменник.✔
  • Г  Прикметник.
 10. Указати частиномовну приналежність слова п’ять.
  • А  Прислівник.
  • Б  Числівник.✔
  • В  Іменник.
  • Г  Прикметник.
 11. Указати частиномовну приналежність слова П’ятачок.
  • А  Прислівник.
  • Б  Числівник.
  • В  Іменник.✔
  • Г  Прикметник.
 12. Указати частиномовну приналежність слова п’ятий.
  • А  Прислівник.
  • Б  Числівник.✔
  • В  Іменник.
  • Г  Прикметник.

Варіант 5

 1. Указати частиномовну приналежність слова п’ятеро.
  • А  Прислівник.
  • Б  Числівник.✔
  • В  Іменник.
  • Г  Прикметник.
 2. Указати частиномовну приналежність слова вп’ятьох.
  • А  Прислівник.✔
  • Б  Числівник.
  • В  Іменник.
  • Г  Прикметник.
 3. Указати частиномовну приналежність слова жовтогарячий.
  • А  Прислівник.
  • Б  Числівник.
  • В  Іменник.
  • Г  Прикметник.✔
 4. Указати частиномовну приналежність слова потроїти.
  • А  Дієслово.✔
  • Б  Числівник.
  • В  Іменник.
  • Г  Дієприслівник.
 5. Указати частиномовну приналежність слова на жаль.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.✔
  • В  Дієприкметник.
  • Г  Дієприслівник.
 6. Указати частиномовну приналежність слова граючи.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.
  • В  Дієприкметник.
  • Г  Дієприслівник.✔
 7. Указати частиномовну приналежність слова на.
  • А  Сполучник.
  • Б  Частка.
  • В  Прийменник.✔
  • Г  Вигук.
 8. Указати частиномовну приналежність слова незважаючи на те що.
  1. А  Сполучник.✔
  2. Б  Частка.
  3. В  Прийменник.
  4. Г  Вигук.
 9. Указати частиномовну приналежність слова неначе.
  • А  Сполучник.✔
  • Б  Частка.
  • В  Прийменник.
  • Г  Вигук.
 10. Указати частиномовну приналежність слова замулений.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.
  • В  Дієприкметник.✔
  • Г  Дієприслівник.
 11. Указати частиномовну приналежність слова черговий (вийшов).
  • А  Прислівник.
  • Б  Числівник.
  • В  Іменник.✔
  • Г  Прикметник.
 12. Указати частиномовну приналежність слова зробивши.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.
  • В  Дієприкметник.
  • Г  Дієприслівник.✔

Варіант 6

 1. Указати частиномовну приналежність слова забагато.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.✔
  • В  Дієприкметник.
  • Г  Числівник.
 2. Указати частиномовну приналежність слова на щастя.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.✔
  • В  Дієприкметник.
  • Г  Дієприслівник.
 3. Указати частиномовну приналежність слова зміна.
  • А  Іменник.✔
  • Б  Прислівник.
  • В  Дієприкметник.
  • Г  Дієприслівник.
 4. Указати частиномовну приналежність слова Європа.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.
  • В  Іменник.✔
  • Г  Займенник.
 5. Указати частиномовну приналежність слова придорожній.
  • А  Прикметник.✔
  • Б  Прислівник.
  • В  Дієприкметник.
  • Г  Дієприслівник.
 6. Указати частиномовну приналежність слова милий.
  • А  Прикметник.✔
  • Б  Прислівник.
  • В  Дієприкметник.
  • Г  Дієприслівник.
 7. Указати частиномовну приналежність слова невблаганний.
  • А  Прикметник.✔
  • Б  Прислівник.
  • В  Дієприкметник.
  • Г  Дієприслівник.
 8. Указати частиномовну приналежність слова змішувач.
  • А  Іменник.✔
  • Б  Дієслово.
  • В  Дієприкметник.
  • Г  Дієприслівник.
 9. Указати частиномовну приналежність слова замінник.
  • А  Іменник.✔
  • Б  Прислівник.
  • В  Дієприкметник.
  • Г  Дієприслівник.
 10. Указати частиномовну приналежність слова заміна.
  • А  Прикметник.
  • Б  Іменник.✔
  • В  Дієприкметник.
  • Г  Дієприслівник.
 11. Указати частиномовну приналежність слова змінюватися.
  • А  Дієслово.✔
  • Б  Прислівник.
  • В  Дієприкметник.
  • Г  Дієприслівник.
 12. Указати частиномовну приналежність слова змінивши.
  • А  Дієслово.
  • Б  Прислівник.
  • В  Дієприкметник.
  • Г  Дієприслівник.✔

Варіант 7

 1. Указати частиномовну приналежність слова змінюючи.
  • А  Дієслово.
  • Б  Прислівник.
  • В  Дієприкметник.
  • Г  Дієприслівник.✔
 2. Указати частиномовну приналежність слова з-посеред.
  • А  Прислівник.
  • Б  Прикметник.
  • В  Дієприкметник.
  • Г  Прийменник.✔
 3. Указати частиномовну приналежність слова через.
  • А  Прислівник.
  • Б  Дієприкметник.
  • В  Дієприслівник.
  • Г  Прийменник.✔
 4. Указати частиномовну приналежність слова самий.
  • А  Сполучник.
  • Б  Частка.
  • В  Займенник.✔
  • Г  Вигук.
 5. Указати частиномовну приналежність слова мов.
  • А  Сполучник.✔
  • Б  Частка.
  • В  Прислівник.
  • Г  Вигук.
 6. Указати частиномовну приналежність слова ах!
  • А  Сполучник.
  • Б  Частка.
  • В  Прийменник.
  • Г  Вигук.✔
 7. Указати частиномовну приналежність слова на-гора.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.✔
  • В  Прийменник.
  • Г  Іменник.
 8. Указати частиномовну приналежність слова тебе.
  • А  Займенник.✔
  • Б  Іменник.
  • В  Прийменник.
  • Г  Частка.
 9. Указати частиномовну приналежність слова тричі.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.✔
  • В  Числівник.
  • Г  Іменник.
 10. Указати частиномовну приналежність слова поспіль.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.✔
  • В  Прийменник.
  • Г  Іменник.
 11. Указати частиномовну приналежність слова по-своєму.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.✔
  • В  Займенник.
  • Г  Дієприслівник.
 12. Указати частиномовну приналежність слова свіжий.
  • А  Прикметник.✔
  • Б  Прислівник.
  • В  Прийменник.
  • Г  Іменник.

Варіант 8

 1. Указати частиномовну приналежність слова невже.
  • А  Сполучник.
  • Б  Частка.✔
  • В  Прийменник.
  • Г  Вигук.
 2. Указати частиномовну приналежність слова чаруючи.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.
  • В  Дієприкметник.
  • Г  Дієприслівник.✔
 3. Указати частиномовну приналежність слова подаровані.
  • А  Прикметник.
  • Б  Прислівник.
  • В  Дієприкметник.✔
  • Г  Дієприслівник.
 4. Указати частиномовну приналежність слова ніхто.
  • А  Займенник.✔
  • Б  Іменник.
  • В  Прийменник.
  • Г  Частка.
 5. Указати частиномовну приналежність слова абиякий.
  • А  Займенник.✔
  • Б  Іменник.
  • В  Прийменник.
  • Г  Частка.
 6. Указати частиномовну приналежність слова неначебто.
  • А  Сполучник.✔
  • Б  Частка.
  • В  Прийменник.
  • Г  Вигук.
 7. Указати частиномовну приналежність слова до.
  • А  Сполучник.
  • Б  Частка.
  • В  Прийменник.✔
  • Г  Вигук.
 8. Указати частиномовну приналежність слова щоб.
  • А  Сполучник.✔
  • Б  Частка.
  • В  Прийменник.
  • Г  Вигук.
 9. Указати частиномовну приналежність слова та.
  • А  Сполучник.✔
  • Б  Частка.
  • В  Прийменник.
  • Г  Вигук.
 10. Указати частиномовну приналежність слова таки.
  • А  Сполучник.
  • Б  Частка.✔
  • В  Прийменник.
  • Г  Вигук.
 11. Указати частиномовну приналежність слова хтозна-.
  • А  Сполучник.
  • Б  Частка.✔
  • В  Прийменник.
  • Г  Вигук.
 12. Указати частиномовну приналежність слова бозна-.
  • А  Сполучник.
  • Б  Займенник.
  • В  Частка.✔
  • Г  Вигук.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий