Крива виробничих можливостей (КВМ)

Крива виробничих можливостей — сукупність точок, координати яких означають можливі комбінації випуску продукції (набори) із наявних ресурсів. Це точки повної зайнятості ресурсів та ефективного виробництва.

Крива виробничих можливостей (КВМ)

Аналіз КВМ

 1. КВМ має вигнуту форму, тому що зі збільшенням виробництва однієї продукції альтернативні витрати для виробництва додаткової одиниці, виражені в можливостях виробництва іншої продукції, зростають (переміщення точки Б по кривій) (закон збільшення альтернативної вартості)
 2. Усі комбінації випуску продукції, які розміщені на зовнішній від КВМ площині, неможливі через обмеженість ресурсів (наприклад, точка В)
 3. Усі комбінації випуску продукції, які розміщені на внутрішній від КВМ площині, можливі, але небажані, тому що означають неповне використання ресурсів (наприклад, точка А)

Вибір альтернативних варіантів передбачає раціональну поведінку суб’єктів економіки: вони повинні приймати економічні рішення з урахуванням обмеженості ресурсів та необхідності їх раціонального використання

Можливі варіанти зміщення КВМ

 Зміщення КВМ при рівномірному підйомі економіки Зміщення можливе при рівномірному підйомі економіки, який досягається завдяки збільшенню кількості та якості ресурсів, впровадженню прогресивних змін у техніці й технології виробництва
 Зміщення КВМ в період економічних криз Зміщення свідчить про неповне використання ресурсів і неповний обсяг виробництва. Таке зміщення відбувається в період економічних криз, спадів, техногенних катастроф тощо
 Зміщення КВМ при однобічному зростанні ефективності технології виробництва одного з двох альтернативних продуктівЗміщення КВМ при однобічному зростанні ефективності технології виробництва одного з двох альтернативних продуктів Такі зміщення відбуваються, якщо має місце однобічне зростання ефективності технології виробництва одного з двох альтернативних продуктів

Шляхи зростання виробничих можливостей

Екстенсивний — нарощування виробничих можливостей шляхом збільшення кількості виробничих ресурсів

 • Збільшення площі орних земель
 • Відкриття й розробка родовищ корисних копалин
 • Збільшення кількості робітників
 • Збільшення капіталу

Інтенсивний — нарощування виробничих  можливостей при кількісно незмінних  виробничих ресурсах

 • Удосконалення матеріально-технічної бази  виробництва
 • Удосконалення технології виробництва
 • Удосконалення організації виробництва
 • Підвищення кваліфікації і рівня освіченості робітників

Основні принципи альтернативного вибору

 • Максимізація вигоди при однакових витратах
 • Мінімізація витрат при однаковій вигоді
 • Багатофакторний порівняльний аналіз (сітка прийняття рішень)

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий