Корисність блага

Потреби  людей, що  породжуються  біологічними,  духовними, соціальними  та  іншими  обставинами, безмежні. Неможливо задовольнити  всі потреби  одночасно.

Людина прагне задовольнити в першу чергу ті потреби, які принесуть їй найбільшу  вигоду,  або, як кажуть економісти, корисність.

Корисність  блага  (uti l ity  of good) — здатність економічного блага задовольнити одну або декілька потреб людини.

У мікроекономіці існує два підходи  до  визначення  корисності блага:  кількісний  (кардиналістська  теорія)  та  порівняльний  (ординалістська теорія).

Кількісний  підхід  побудований на безпосередньому вимірі корисності благ в умовних одиницях корисності — ютилях (utility-U).

У порівняльному підході конкретні цифрові значення корисності не розглядаються, а порівнюється відношення  споживача  до різних комбінацій благ.

Корисність

Загальна корисність — сукупна корисність від споживання всіх наявних одиниць блага

TU (total utility)

Загальна корисність блага

Загальну корисність визначають шляхом підсумовування показників корисності всіх спожитих одиниць блага

Гранична корисність — додаткова корисність, яку одержує покупець від кожної додаткової одиниці блага

MU (marginal utility)

Гранична корисність блага

Гранична корисність розраховується як приріст загальної корисності MU=(VTU)/VQ

Закон спадної граничної корисності: у процесі зростання кількості спожитого товару (або послуги) його корисність від споживання кожної додаткової одиниці знижується
(І закон Госсена).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий