Конференція

Урок — навчальна конференція

Конференції можна проводити практично з усіх навчальних предметів і виходити за межі навчальних програм. У них можуть брати участь учні паралельних класів, учителі, представники науки, мистецтва й виробництва, учасники війни, ветерани праці.

Навчальна конференція може бути використана для узагальнення матеріалу з будь-якого розділу програми. Вона вимагає тривалої підготов­чої роботи (проведення спостережень, узагальнення матеріалів екскурсій, здійснення дослідів, вивчення літературних джерел тощо).

Якими можуть бути теми уроків — навчальних конференцій?

  • Узагальнення результатів проведених досліджень, дослідів.
  • Узагальнення матеріалів екскурсії.
  • Захист різних точок зору на суперечливі проблеми.
  • Презентація наукових робіт учнів (підготовка до МАН).

Кращі наукові роботи можуть бути презентовані на наукових конференціях МАН.

Урок — прес-конференція

Такий урок краще проводити як заключний у темі. Зазвичай його проводять як рольову гру, тому що це припускає наявність певних ролей (бесіди «членів делегацій» або інших груп із «пред­ставниками» телебачення, преси: «журналістами», «фотокорес­пондентами»). Учасникам конференції ставлять певне завдання. Під час уроку учні тренуються в монологічному мовленні, в умінні ставити проблемні запитання дискусійного характеру, аргумен­товано відповідати на них.

Після уроку учасники обмінюються враженнями, визначають позитивні й негативні моменти, пропонують тему для наступної прес-конференції.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий