Інструкція щодо заповнення форми звітності № ЗНЗ-2

Скачати інструкцію щодо заповнення форми ЗНЗ-2
Скачати форму звіту ЗНЗ-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
02 липня 2012 року № 766

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звітності № ЗНЗ-2  “Звіт вечірньої (змінної)  школи”

I. Загальні положення

          1.1. Форма звітності № ЗНЗ-2 “Звіт вечірньої (змінної) школи” (далі – звіт) поширюється на всі вечірні (змінні) школи, денні загальноосвітні навчальні заклади, у складі яких організовані класи (групи) з вечірньою (заочною) формою навчання, навчально-консультаційні пункти при школах, спеціальні загальноосвітні школи для осіб, які потребують корекції  фізичного розвитку, незалежно від форм власності та  підпорядкування.

1.2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником.

1.3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, то потрібно терміново повідомити про це адресатів.

1.4. Звіт складається вечірніми (змінними) школами станом на початок навчального року та щороку подається не пізніше ніж через 15 днів після початку занять місцевому органу управління освітою (2 примірники).

II. Порядок складання звіту

          При визначенні типу школи необхідно керуватися  нормами законодавства, зокрема Законом України “Про загальну середню освіту”, положеннями про відповідний тип загальноосвітнього навчального закладу, затвердженими в установленому законодавством порядку, та статутом загальноосвітнього навчального закладу.

III. Заповнення розділу I

“Кількість класів та учнів у них

на початок навчального року”

3.1. У рядках 01–12 розділу I кількісні дані про учнів розподіляються за класами, а в графах 1–4 – за формами навчання.

3.2. Вечірня (змінна) загальноосвітня школа з вечірньою (денною) формою навчання заповнює лише графи 1, 2 і 5–7 розділу І, із заочною формою навчання – графи 3–7, а школа з вечірньою (денною) і заочною формами навчання разом – усі графи розділу. До кількості учнів на початок навчального року включаються всі учні за списком разом з новим прийманням. Якщо в школі є учні, які навчаються індивідуально, то дані про них слід занести в графу 6 щодо кожного класу окремо. У графі 7 слід навести дані про учнів, які залишилися на повторний курс навчання у вечірніх (змінних) школах у минулому навчальному році.

3.3. За рядками 14–16 наводяться дані про загальну кількість учителів, у тому числі без сумісників та тих, що працюють у класах для осіб, які потребують корекції фізичного розвитку (навести в графі або занести в графу).

IV. Заповнення розділу II

“Відомості про мову навчання”

          4.1. У розділі ІІ за рядками 01 та 02 загальна кількість учнів розподіляється за мовою (мовами) навчання, якою (якими) проводяться заняття в школі.

4.2. Якщо навчання в школі ведеться однією мовою, то дані рядка 01 повинні дорівнювати даним рядка 09 графи 5 розділу І.

4.3. Якщо навчання ведеться двома мовами, то сума даних рядків 01 і   02 повинна дорівнювати даним рядка 13 графи 5 розділу І.

V. Заповнення розділу III

“Кількість консультаційних пунктів при школі”

          5.1. Розділ ІІІ заповнюють вечірні (змінні) школи і денні загальноосвітні навчальні заклади, при яких створені навчально-консультаційні пункти, на основі звітів цих пунктів.

5.2. За рядком 01 наводяться дані про кількість консультаційних пунктів, а за рядком 02 —  про кількість учнів у них.

VI. Заповнення розділу IV

“Відомості про учнів, які закінчили школу або переведені

до наступного класу” (без учнів, залишених на повторний курс навчання)

          6.1. До рядка 01 включаються дані про загальну кількість учнів, які закінчили даний клас і переведені до наступного класу весною і восени відповідного року, незалежно від того, всі вони продовжують навчання в наступному навчальному році чи не всі, уключаючи й осіб, які потребують корекції фізичного розвитку, інформація про яких (у тому числі) наводиться у рядку 02.

6.2. До рядків 03 і 04 уключаються дані про учнів, які закінчили курс середньої школи II ступеня і одержали свідоцтва про базову загальну середню освіту,  у тому числі осіб, які потребують корекції фізичного розвитку.

6.3. До рядка 05 уключаються дані про учнів, які не одержали свідоцтва про базову загальну середню освіту, а до рядка 08 – про учнів, які не одержали атестат про повну загальну середню освіту (видано табелі успішності).

6.4. До рядків 06 і 07 уключаються дані про учнів, які  закінчили курс середньої школи III ступеня і одержали атестат про повну загальну середню освіту, у тому числі осіб, які потребують корекції фізичного розвитку.

6.5. За рядками 09 і 10 (з рядка 06)  наводиться інформація про нагородження випускників золотими та срібними медалями.

6.6. Дані про учнів, які склали екзамени екстерном, крім того, наводять у рядках 11 – 14.

VII. Заповнення розділу V

“Книжковий фонд шкільної бібліотеки”

          7.1. Розділ V заповнює тільки та школа, яка має книжковий фонд, що належить цій школі. Школа, яка  використовує книжковий фонд  іншої школи (наприклад, денної загальноосвітньої) або підприємства, у приміщенні якого вона розміщується, цей розділ не заповнює. Відомості про бібліотеки, які розміщені в приміщенні школи, але перебувають на балансі інших організацій, у цей звіт не включаються.

7.2. До рядка 01 включається інформація про весь книжковий фонд незалежно від його змісту, а до рядка 02 – у тому числі  підручників.

7.3. Дані рядка 02 дорівнюють сумі даних рядків 03 і 04.

 

VIII. Заповнення розділу VI

“Віковий склад учнів”

(уключаючи осіб, які потребують корекції фізичного розвитку)

    8.1. У розділі VI загальна кількість учнів школи (уключаючи учнів класів для осіб, які потребують корекції фізичного розвитку) розподіляється за віком за рядками 01–13.

8.2. Відомості про учнів, які закінчили середню школу і одержали атестат про повну загальну середню освіту (уключаючи екстернів), наводяться за рядком 15.

8.3. Дані рядка 01 графи 1 дорівнюють даним рядка 13 графи 5 розділу І.

8.4. Дані рядків 02-13 графи 1 дорівнюють відповідним даним рядків 01-12 графи 5 розділу I.

8.5. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2-13  за всіма рядками.

IX. Заповнення  розділу VII

“Відомості про приміщення вечірніх (змінних) шкіл”

          9.1. Розділ VII заповнюють тільки вечірні (змінні) школи. Денні загальноосвітні навчальні заклади, при яких організовані  класи з вечірньою (змінною) і заочною формами навчання, цей розділ не заповнюють.

9.2. Школа, яка проводить заняття в приміщенні іншої школи, наводить площу лише тих класних кімнат і навчальних кабінетів, які безпосередньо використовуються цією школою.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий