Інструкція щодо заповнення форми звітності № ЗНЗ-1

Скачати інструкцію щодо заповнення форми № ЗНЗ-1
Скачати форму звіту № ЗНЗ-1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України
02 липня 2012 року № 766

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення  форми звітності № ЗНЗ-1 Звіт денного  загальноосвітнього навчального закладу”

 

І. Загальні положення

      1.1. Форма звітності № ЗНЗ-1 “Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу” (далі – звіт) поширюється на всі денні загальноосвітні навчальні заклади (далі — заклад) незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником.

1.3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, то потрібно терміново повідомити про це адресатів.

1.4. Звіт щороку складається денними загальноосвітніми навчальними закладами станом на 5 вересня та подається  не пізніше 10 вересня:

місцевому органу управління освітою (2 примірники);

своїй вищій організації (для комунальних і державних закладів, крім системи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України).

ІІ. Порядок складання звіту

      2.1. При визначенні типу загальноосвітнього навчального закладу необхідно керуватися нормами законодавства, зокрема статтею 9 Закону України “Про загальну середню освіту”, положеннями про відповідний тип загальноосвітнього навчального закладу, затвердженими в установленому законодавством порядку, та статутом загальноосвітнього навчального закладу.

2.2. В адресній частині звіту необхідно вказати тип закладу: середня загальноосвітня школа із зазначенням ступеня, спеціалізована школа (школа-інтернат) із зазначенням ступеня, гімназія (гімназія-інтернат), ліцей (ліцей-інтернат), колегіум (колегіум-інтернат), загальноосвітня школа-інтернат, спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (указати якого), загальноосвітня санаторна школа (школа-інтернат), школа соціальної реабілітації. Навчально-виховні комплекси, об’єднання вказують, у складі яких саме типів і рівнів акредитації закладів вони створені: дошкільний навчальний заклад – середня школа із зазначенням ступеня,  школа — позашкільний навчальний заклад, школа — професійно-технічний навчальний заклад тощо.

2.3. Якщо заклад уведено в дію на початок поточного навчального року або в минулому навчальному році пізніше терміну звіту, то після повної назви і номера закладу необхідно вказати літеру Н.

2.4. При визначенні типу місцевості слід мати на увазі, що до міських населених пунктів належать міста різних рівнів підпорядкування і селища міського типу, до сільських — села і селища незалежно від їх адміністративного підпорядкування.

2.5. Графу “Коди” в розділах 2 і 3 звіту денні загальноосвітні навчальні заклади не заповнюють.

ІІІ. Заповнення розділу І

“Контингенти учнів за класами”

      3.1. У рядках 01-15 розділу І наводяться дані про кількість класів (без спеціальних класів, дані про які відображаються у рядку 10 розділу Х) та учнів у них.

3.2. Рядок 01 заповнюють лише спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати) та класи для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, організовані при денних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах).

3.3. Рядок 02 заповнюють загальноосвітні навчальні заклади, які організували навчання учнів 1–х класів у дошкільних навчальних закладах.

3.4. Навчально-виховні об’єднання (школи-садки) дані про перші класи вказують у рядку 03.

3.5. Дані рядка 15 дорівнюють сумі даних рядків 01-14 за всіма графами.

3.6. Графу 5 заповнюють загальноосвітні школи-інтернати і спеціальні загальноосвітні  школи-інтернати для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за наявності учнів, що відвідують тільки навчальні заняття і не забезпечуються одягом, взуттям, м’яким інвентарем  та харчуванням.

3.7. У графі 6 необхідно навести дані про кількість учнів, які навчаються індивідуально (включаючи учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, без учнів спеціальних класів).

3.8. У графах 7 і 8 наводяться дані про учнів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах (без спеціальних) і потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (без спеціальних класів). Дані наводяться із загальної кількості учнів (з графи 2).

3.9. Відомості про учнів спеціальних класів, які організовані при денних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (класів інтенсивної педагогічної корекції, класів для розумово-відсталих тощо), необхідно навести за графою 9 (до графи 2 ці дані не включаються). У цьому разі слід зробити примітку до цього розділу, у якій зазначити, з якими саме вадами розумового або фізичного розвитку діти навчаються в спеціальних класах. Спеціальні школи (школи-інтернати) цю графу не заповнюють.

3.10. Графи 10 і 11 заповнюють денні загальноосвітні навчальні заклади всіх типів за наявності дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. До числа дітей, позбавлених батьківського піклування, належать ті, що залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, та безпритульні діти, які були покинуті батьками, самі залишили сім’ю або дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають певного місця проживання. Відсутність батьків підтверджується відповідними документами (копіями свідоцтв про смерть, рішень судів, а також довідками закладів охорони здоров’я і органів внутрішніх справ, які оновлюються раз на півроку, тощо), які є підставою для надання цим дітям матеріального забезпечення і пільг, передбачених чинним законодавством України.

3.11. У графі 13 наводяться дані про кількість класів з наповнюваністю   більше 27 учнів.

3.12. Рядок 18 заповнюють лише спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати) для дітей з вадами фізичного розвитку.

3.13. Заклади для сліпих дітей, у яких навчаються слабозорі діти, та  заклади для слабозорих, у яких навчаються сліпі діти, заповнюють відповідно рядки  19 і 20.

3.14. Рядки 21 і 23 заповнюють денні загальноосвітні навчальні заклади всіх типів. У рядку 21 наводяться дані про всіх учнів, які користуються гарячим харчуванням, уключаючи і дані про учнів, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, незалежно від категорії потерпілих, а до рядка 22 включаються дані про учнів, які відповідно до чинного законодавства забезпечуються безплатним харчуванням, уключаючи і дані про учнів, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи.

3.15. Дані рядка 24 наводяться з рядка 22. Рядки 22 і 24 заклади інтернатного типу не заповнюють.

3.16. До рядка 25 включаються дані про учнів із сімей, які одержують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

3.17. Рядок 26 заповнюють загальноосвітні школи-інтернати, наводячи дані лише про учнів (вихованців), які є мешканцями цього району (міста).

3.18. У рядках 27 і 28 наводяться дані з рядка 15 графи 9. Сума даних рядків 27 і 28 може дорівнювати даним рядка 15 графи 9 або бути меншою за рахунок дітей, які мають інші вади розумового розвитку.

3.19. За рядком 29 наводяться дані з рядка 15 графи 10 про кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку і навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах, дані про загальну кількість яких наведено у графі 7.

3.20. У рядках 30 і 31 (з рядка 15 граф 10 і 11) наводяться дані про кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням), тобто тих, кому у встановленому законодавством порядку призначено опікуна (піклувальника).

3.21. Рядки 33-35 заповнюють  загальноосвітні школи-інтернати та спеціальні загальноосвітні школи-інтернати.

3.22. Рядок 35 заповнюють ті заклади інтернатного типу, у яких є вихованці, що лише проживають в цих закладах, а навчаються в інших закладах.

ІV. Заповнення  розділу ІІ

“Мова навчання та мова, що вивчається як предмет”

      4.1. При заповненні розділу ІІ слід керуватися типовими навчальними планами, що затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

4.2. У рядках 01–06 указуються дані про мову або мови, якими проводиться навчання. Якщо навчання проводиться двома мовами, наприклад у молодших класах українською, а в старших – російською, то необхідно навести окремо кількість класів (рядки 01, 03, 05) і в них учнів (рядки 02, 04, 06),  які навчаються кожною з цих мов.

4.3. Сума даних рядків 01, 03, 05 за графою 14 повинна дорівнювати даним рядка 15 графи 1 розділу І, а сума даних рядків 02, 04, 06 за графою 14 — даним рядка 15 графи 2 розділу І.

4.4. У рядках 07-18 наводяться дані про мови, які вивчаються як самостійний предмет (включаючи іноземні мови),  а в рядках 19-23 – факультативно або в гуртках. До рядків 07-18 повинні обов’язково включатися дані про вивчення української мови.

4.5. Рядки 13-18 заповнюють заклади, у яких іноземні мови вивчаються як предмет, та заклади з поглибленим вивченням іноземних мов, виділивши “у тому числі” у рядках 06-14 розділу ІІІ дані про учнів, які вивчають іноземні мови поглиблено з першого класу.

4.6. Якщо в закладі викладають різні іноземні мови в двох групах одного класу, то кожна група учнів відображається за цією мовою як окремий клас. Якщо клас поділяється на дві самостійні групи, які вивчають одну й ту саму іноземну мову, то кожну з них також необхідно рахувати за цим розділом за окремий клас. Якщо учні одного й того самого класу вивчають дві іноземні мови, то дані про таких учнів і класи, де вивчається дві іноземних мови, наводяться за кожною мовою окремо.

4.7. Дані графи 14 повинні дорівнювати сумі даних граф 2-13 за всіма рядками.

4.8. У рядках 25-28 зазначається, яку саме другу іноземну мову вивчають учні.

 

V. Заповнення розділу ІІІ

“Відомості про розподіл учнів за профілем

навчання та поглибленим вивченням предметів”

      5.1. Розділ ІІІ заповнюють заклади з профільним навчанням, а також загальноосвітні заклади, у яких є класи з певним профілем навчання. Якщо в одному і тому самому закладі є декілька профілів навчання, то дані про учнів наводяться за кожним з цих профілів окремо за рядками 01-05 граф 11-14. Профіль навчання може бути: фізико-математичний,  математичний, фізичний, екологічний, біолого-хімічний, біолого-фізичний (у тому числі медичний), біолого-географічний, біотехнологічний, хіміко-технологічний, фізико-хімічний, агрохімічний, історичний, правовий, філософський,  економічний, української філології, іноземної філології, історико-філологічний, технологічний, інформаційно-технологічний, художньо-естетичний, спортивний.

5.2. Відомості про предмети, які вивчаються поглиблено, та учнів, які вивчають ці предмети, наводяться у рядках 06-14 граф 2-14.

5.3. Гімназії, ліцеї, колегіуми в цьому розділі наводять інформацію тільки про учнів, які навчаються за навчальними планами цих закладів (крім учнів у класах, що навчаються у цих закладах за навчальними планами загальноосвітніх шкіл).

5.4. У рядках 15 і 17  наводяться дані про загальну кількість у закладі  класів, відповідно — з профільним навчанням та з поглибленим вивченням предметів, а в рядках 16 і 18 — дані про загальну кількість учнів у цих класах. Дані рядка 16 дорівнюють сумі даних рядків 01-05 графи 14, а сума даних рядка 18 – сумі даних рядків 06-14 графи 14.

VI.  Заповнення розділу IV

 

“Віковий склад учнів

      6.1. У розділі ІV кількість учнів 1–11(12)-х класів необхідно розподілити за віком за рядками 01-15 – станом на 1 січня наступного року.

6.2. Дані  рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних рядків 02-13 за всіма графами та даним рядка 15 графи 2 розділу І, дані рядка 14 повинні  відповідати даним графи 3 розділу І.

6.3. Сума даних граф 2–15 повинна дорівнювати даним графи 1 за всіма рядками.

6.4. Рядок 15 заповнюють спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати), спеціальні класи, організовані при денних загальноосвітніх навчальних школах (школах-інтернатах), та загальноосвітні навчальні заклади, у яких навчаються учні, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

6.5. За  рядками 16–19 учні 1-го класу розподіляються за віком станом на 01 вересня поточного року. Сума даних рядків 16–19 дорівнює даним рядка 02 графи 1.

VII. Заповнення розділу V

“Змінність навчання та групи подовженого дня”

У розділі V наводяться відомості про кількість класів і учнів, які навчаються в другу зміну (при цьому не враховуються учні спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та спеціальних класів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку), та про групи подовженого дня.

VIII. Заповнення розділу VI

“Відомості про учнів, які закінчили цей клас і переведені до наступного класу або закінчили навчальний заклад у 20 ___ році”

8.1. Розділ VI заповнюють заклади всіх типів. У цьому розділі наводяться дані про кількість учнів, які закінчили цей клас і переведені до наступного класу або закінчили навчальний заклад.

8.2. До рядка 01 графи 9 включаються дані про тих, хто одержав свідоцтво про базову загальну середню освіту, і тих, хто не одержав (видано табель успішності), дані про яких наводяться відповідно у рядках 02 та 03.

8.3. Дані рядка 01 графи 9 повинні дорівнювати сумі даних рядків 02 і 03.

8.4. У рядку 01 граф 11 і 13 наводяться дані про учнів, які закінчили навчальний заклад, уключаючи і тих, які не одержали атестат про повну загальну середню освіту (видано табель успішності).

8.5. Сума даних граф 11 і 13 у рядку 01 повинна дорівнювати сумі даних рядків 04 і 07.

8.6. Відомості про кількість екстернів  “крім того” наводяться у рядках 12 і 13.

8.7. У рядках 08-11, 14 і 15 наводяться дані про кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

IX. Заповнення розділу VII

“Відомості про класи і  класи-комплекти”

      9.1. При заповненні розділу VII необхідно мати на увазі, що класом-комплектом є група учнів з двох і більше 1–4-х класів, де викладання веде один учитель.

9.2. До рядка 01 включаються також дані про перші класи, організовані в дошкільних навчальних закладах.

9.3. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02–05 граф 1 і 2.

9.4. Дані рядка 01 графи 1 розділу VII повинні, як правило, дорівнювати або бути меншими за дані, які показані в рядках 02–06 графи 1 розділу І, за рахунок класів, які ввійшли до класу-комплекту. Якщо до  складу класу-комплекту входять учні певного класу з кількістю менше 5 осіб, то до рядків 02–06 графи 1 розділу І дані про такі класи не включаються.

X. Заповнення розділу VIII

“Гуртки, секції, організовані закладом”

      10.1. У розділі  наводяться відомості про кількість гуртків, секцій, організованих загальноосвітнім навчальним закладом, та кількість учнів, охоплених ними.

10.2. Гуртки, секції, організовані позашкільними навчальними закладами в приміщенні загальноосвітніх навчальних закладів, до звіту не включаються. Дані про такі гуртки, секції та про дітей у них наводяться в звіті позашкільних навчальних закладів.

 

XI. Заповнення розділу  IX

“Відомості про приміщення та матеріальну базу”

11.1. У розділі ІХ наводяться  відомості про матеріальну базу закладу.

11.2. До рядка 01 включається площа всіх приміщень, які належать закладу, у тому числі площа квартир персоналу закладу, розміщена в них, і приміщень, зайнятих інтернатом при школі, а також сторонніми організаціями. У загальну площу включається також та частина підвалів і напівпідвалів, яка зайнята під навчальні і навчально-виробничі майстерні та з іншою навчальною метою, а також під житло персоналу закладу, душову кімнату, кухню. Вільна площа підвалів та напівпідвалів або зайнята під склади та інші господарські потреби закладу не включається. У загальну площу не включається площа надвірних будівель (сараїв, гаражів та ін.).

11.3. У рядку 02 із загальної площі наводяться дані про площу, здану в оренду, а в рядку 03 – “крім того” — про загальну площу, яку орендує заклад.

11.4. До числа класних кімнат, навчальних кабінетів і лабораторій (рядок 04) уключаються всі кімнати, у яких проводяться заняття з учнями, а за рядком 05 указується їх площа.

11.5. До рядків 06-15, 18 уключаються відомості про кількість навчальних кабінетів, які мають окремі приміщення, обладнані необхідним навчально-наочним приладдям, у яких відповідно до програми проводяться навчальні заняття з цього предмета. Якщо в одній кімнаті обладнані два навчальні кабінети, наприклад біології і хімії, то дані про такі кабінети необхідно навести один раз: або як про кабінет біології, або як про кабінет хімії.

11.6. До рядка 17 уключаються дані про число робочих місць з комп’ютером у кабінеті основ інформатики й обчислювальної техніки для практичних занять з інформатики. Робочі місця необхідно рахувати за кількістю працюючих комп’ютерів.

11.7. До рядка 19 уключається інформація про загальну кількість комп’ютерів (працюючих і непрацюючих), які перебувають на балансі закладу. До цього рядка не включаються дані про портативні комп’ютери, відомості про які наводяться у рядку 25.

11.8. Під час заповнення рядка 26 слід мати на увазі, що інтерактивний комплекс– це апаратно-програмний засіб, що об’єднує спеціальне інтерактивне та мультимедійне обладнання (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, комп’ютер) і комп’ютерні програми для організації інтерактивного навчання.  Інтерактивний комплекс може використовуватись як окремо, так і в складі навчального комп’ютерного комплексу.

11.9. До рядка 27 уключаються дані про діючі програмні засоби навчання, які використовуються в навчальному процесі і перебувають на балансі закладу (системні програмні засоби не включаються).

11.10. До рядка 28 уключаються дані про  навчальні та навчально-виробничі майстерні,  де учні  проходять навчання.

11.11. Рядки 49-53 заповнюють усі заклади, які мають бібліотечний фонд (книжковий фонд). Відомості про дитячі бібліотеки, які розташовані в приміщенні закладу, але йому не підпорядковуються, до звіту не включаються.

11.12. У рядках 29, 30, 32, 34-37 відомості відображаються шляхом проставлення “1” за наявності в закладі переліченого  або “0” —  за  відсутності.

11.13. Рядок 31 заповнюють заклади, які мають навчально-дослідну ділянку, що відповідає положенню про таку ділянку, указавши в цьому рядку її розмір в арах.

11.14. Рядок 34 заповнюють заклади, які мають водогін, а рядок 36 – які мають каналізацію, незалежно від того, чи заклад підключено до центральної мережі, чи підключення автономне.

11.15. Під час заповнення рядка 37 слід мати на увазі, що наявність у буфеті тільки кави, чаю, пиріжків і булок не вважається гарячим харчуванням.

11.16. До рядка 42 уключаються дані лише про ті окремі будівлі, у яких здійснюється навчання учнів, включаючи майстерні.

11.17. До рядка 43 уключають дані лише про ті будівлі, на які є кошторис на капітальний ремонт, а до рядка 44 —  на які є акт про їх аварійний стан.

11.18. Рядок 45 заповнюють як сільські, так і міські заклади (крім закладів інтернатного типу), при цьому міські заклади наводять дані лише про тих учнів, які навчаються у цих закладах, а проживають у сільській місцевості на відстані більше 3 км.

 

XII.  Заповнення  розділу  X

“Педагогічні працівники”

12.1. У розділі Х у рядку 01 наводяться відомості про всіх учителів, уключаючи сумісників, які працюють у закладі, керівників та їх заступників. До цього числа входять також інші працівники, які проводять навчальні заняття у закладі. Якщо вчитель поряд з основною роботою працює в цьому закладі і на посаді вихователя, то дані про нього потрібно відобразити і як про вчителя (рядок 01),  і як про вихователя (рядки 03, 05, 07).

12.2. За наявності в закладі спеціальних класів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, дані про вчителів, які працюють у таких класах, відображаються у рядку 09, а кількість самих класів – у рядку 10. Спеціальні школи (школи-інтернати) ці рядки не заповнюють.

 

ХІІІ. Наведення довідкової інформації

 За рядками 01 та 02 наводиться довідкова інформація про кількість у закладі  груп (за їх наявності) для дітей дошкільного віку, організованих для підготовки цих дітей до школи, та про кількість дітей у них.

До цих рядків включаються дані про групи в сільській місцевості, де відсутні дошкільні навчальні заклади, або в міській – у разі недостатньої кількості дошкільних навчальних закладів або якщо вони перевантажені, перебувають на віддаленій відстані від місця проживання чи діти за станом здоров’я не можуть відвідувати дошкільні навчальні заклади тощо.

До цих рядків не включаються дані про підготовчі групи в школах-садках, про групи, створені в школах-інтернатах для дітей дошкільного віку, які постійно проживають в цих закладах, про групи вихідного дня в школах.

Дані цих рядків не включаються до жодного з розділів звіту.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий