Інструкція щодо заповнення форми звітності № 83-РВК

Скачати інструкцію щодо заповнення форми 83-РВК
Скачати форму звіту 83-РВК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
02 липня 2012 року№766

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звітності № 83-РВК “Звіт про чисельність і складпедагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів”

 І. Загальні положення

      1.1. Форма звітності № 83-РВК “Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів” (далі — звіт) поширюється на всі денні загальноосвітні навчальні заклади (далі — заклад) незалежно від форм власності та підпорядкування, вечірні (змінні) школи,  відділи (управління) освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

1.2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником.

1.3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, то потрібно терміново повідомити про це адресатів.

ІІ. Порядок та термін подання звіту

      2.1. Звіт щорічно складається денними загальноосвітніми навчальними закладами, вечірніми (змінними) школами станом на 1 жовтня та подається не пізніше 10 жовтня місцевому органу управління освітою (2 примірники).

2.2. Відділи (управління) освіти районних та міських державних адміністрацій подають зведений звіт по району (місту), включаючи дані про міжшкільні навчально-виробничі комбінати, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій не пізніше 22 жовтня.

2.3. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зведений звіт по регіону подають до відділення інформаційних систем управління науково-освітньою галуззю Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управлінню статистики в м. Севастополі не пізніше 12 листопада.

2.4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України подає зведений звіт та звіт в розрізі регіонів Державній службі статистики України не пізніше 5 грудня.

ІІІ. Порядок складання звіту

      3.1. В адресній частині звіту загальноосвітніми навчальними закладами вказується тип закладу: середня загальноосвітня школа I,  I–II, I–III, II-III, III ступенів, спеціалізована школа (школа-інтернат) із зазначенням ступеня, гімназія, ліцей, колегіум, загальноосвітня школа-інтернат, спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (указати якого), навчально-реабілітаційний центр, загальноосвітня санаторна школа (школа-інтернат), школа соціальної реабілітації.

3.2. Зведений звіт відділи (управління) освіти районних та міських державних адміністрацій складають на основі первинних звітів навчальних закладів.

3.3. Зведений звіт за регіонами складають Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій на основі зведених звітів по району (місту).

3.4. Дані про загальноосвітні школи-інтернати включаються до зведеного звіту, одночасно з яким складається окремий звіт щодо  шкіл-інтернатів, у який не повинні включатися відомості про спеціальні загальноосвітні школи-інтернати.

IV. Заповнення  розділу I

“Склад педагогічних працівників”

      4.1. До рядків 01-14 розділу І уключаються дані про всіх учителів, вихователів, педагогів-організаторів та інших педагогічних працівників, які мають основну роботу в закладах.

4.2. Спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати), навчально-реабілітаційні центри заповнюють лише рядки 12 і 13 розділу I.

4.3. Дані про педагогічних працівників, які перебувають у декретній відпустці та відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею встановленого чинним законодавством  віку, до звіту не включаються.

4.4. У рядку 01 указуються дані про учителів 1-4-х класів. Якщо учителі викладають музику, образотворче мистецтво, фізичну культуру, трудове навчання лише в 1-4-х класах, то до рядка 01 дані про них не включаються, а наводяться за рядком 03 розділу I.

4.5. У рядку 02 наводяться дані про вчителів, які викладають українську мову в закладах (класах) з неукраїнською мовою навчання та неукраїнську мову в закладах (класах) з українською мовою навчання, а також іноземну мову лише у 1-4-х класах.

4.6. Сума даних рядків 02 та 03 граф 3, 8, 9, 11 повинна бути менше даних, наведених у графі 1 розділу II за відповідними рядками (за рахунок директорів, які викладають предмети).

4.7. До рядка 04 включаються дані про директорів загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня з кількістю 50 і більше учнів, а також директорів шкіл-садків.

4.8. Дані про вчителів загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня, які отримують доплату за керівництво закладом з кількістю до 50 учнів, наводять лише за рядком 01.

4.9. Дані про заступників директорів, які отримують 0,5 ставки заступника директора і повну ставку вчителя, наводять за рядками 01-03.

4.10. Дані про всіх вихователів, які викладають предмети в закладі (незалежно від кількості годин викладацької роботи), включаються до кількості вчителів за відповідними рядками.

4.11. До рядка 10 уключаються дані лише про штатних вихователів, які не викладають предмети в закладі.

4.12. До рядка 11 уключаються дані про педагогів-організаторів, уключаючи й тих, які викладають предмети і вже враховані в кількості вчителів за відповідними рядками.

4.13. До рядка 12 уключається інформація про педагогічних працівників у спеціальних школах (школах-інтернатах), спеціальних класах, організованих при денних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрах, а до рядка 13 – з них тих, хто має спеціальну дефектологічну освіту (повну вищу або базову вищу).

4.14. У рядку 14 ураховуються штатні бібліотечні працівники (включаючи завідуючих бібліотеками) незалежно від того, на повній чи неповній ставці вони працюють в закладі (включаючи бібліотекарів, які викладають предмети у закладі). До цього рядка не включаються дані про вчителів, які одержують доплату за зберігання та видачу книг.

V. Заповнення розділу II

“Розподіл учителів, які викладають окремі предмети

(уключаючи директорів закладів та їх заступників)»

       5.1. Спеціальні школи (школи-інтернати) і навчально-реабілітаційні центри цей розділ не заповнюють.

5.2. До цього розділу включаються дані про вчителів, які викладають окремі предмети, а також директорів (заступників директорів), які ведуть викладання окремих предметів, з їх одночасним розподілом за освітньо-кваліфікаційним рівнем.

5.3. Дані про вчителів, які викладають два і більше предметів, необхідно навести з того предмета, де вони мають більшу кількість годин, а якщо навантаження однакове, – з того предмета, з якого одержано спеціальну освіту.

5.4. При заповненні графи 22 щодо трудового навчання слід мати на увазі, що до цієї графи включаються дані про вчителів трудового навчання, а також керівників навчально-виробничих комбінатів та інший педагогічний персонал навчально-виробничих комбінатів.

5.5. До рядків 18-37 включаються дані про рух учителів протягом минулого навчального року.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий