Ігри для школярів

Ігри для школярів

Ігри для школярів — це один із інструментів учительської професії; інструмент, яким можна скористатися на будь-якому етапі уроку для розв’язання дидактичних, виховних і розвивальних завдань.

Ігри для школярів, як елемент ігрової технології навчання.

Ігрову технологію навчання можна застосовувати як в основній, так і в старшій школі, наприклад, із кожним роком ускладнюючи ігрові форми: від засвоєння та використання фактів у молодшій школі до дослідження зв’язків між ними у старшій школі (від розв’язання кросвордів до їх складання), від описів (уроку-подорожі) до по-яснення (уроку-експедиції, уроку-дослідження).

Гра дозволяє учням самостійно обирати шлях розвитку, можливо, роблячи це несвідомо, інтуїтивно, а вчитель виконує роль каталізатора; його вміння й знання допомагають учням розвиватися швидше.
Ігрові уроки для школярів істотно підвищують інтерес до предмета, дозволяють їм краще опановувати навчальний матеріал, запам’ятовувати формули, визначення, правила тощо.

На що зорієнтовані та чому сприяють ігри для школярів?

Повноцінна дидактична гра зорієнтована на підвищення ефективності навчального уроку й, одночасно, на розвиток особистості учня. Ігри для школярів створють на уроці атмосферу життєрадісності, емоційної розкутості, доброзичливості, сприяє максимальному самовиражєнню учнів, мобілізації їх потенціалу, допомагає розвинути увагу, реакцію, комунікативні навички, творчі здібності. До того ж гра сприяє психологічному розвантаженю учнів, допомагає позбутися напруження, страху.

Гра сприяє формуванню у школярів якостей активного учасника ігрового процесу; учить знаходити й приймати рішеия; створює особливе емоційне середовище, що є привабливим цля учнів; розвиває вміння адаптуватися в умовах, що змінюїться, а також уміння спілкуватися, налагоджувати контакти, відчувати задоволення від спілкування з партнерами; відкриває приовані здібності тощо.

Поділитися з колегами або учнями?

Рекомендуємо переглянути

Коментарі

  • Facebook
  • Вконтакті