Хто відповідає за виховання дітей?

Виховання в родині є першоосновою розвитку дитини як особистості. Стаття  59  Закону України  «Про  освіту»  покладає  на  батьків  відповідальність за фізичне здоров’я і психічний стан дітей, створення належних умов для розвитку їхніх природних здібностей. Утримання своїх дітей до їх повноліття — це конституційний обов’язок кожного громадянина України.

Значну роль у вихованні школярів мають спільні дії навчального закладу й сім’ї, ефективність яких залежить від особливостей організації роботи з батьками в сучасній школі.

Головними завданнями роботи загальноосвітнього навчального закладу з батьками є такі:

  • пропаганда педагогічних  знань  з метою підвищення педагогічної  грамотності батьків;
  • організація  заходів,  спрямованих  на  оволодіння  батьками  системоюумінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома;
  • гуманізація змісту та форм роботи з родиною і взаємовідносин «педагоги — батьки».

Потрібні значні соціально-економічні зусилля суспільства, аби родинне  виховання  зайняло належне  йому місце  в  системі  освіти  й  виховання  з погляду загальнодержавних і загальнонаціональних завдань. Уже в системі навчально-виховної роботи школи у кожного юнака і дівчини мають бути сформовані в першу чергу соціально-психологічні цінності майбутніх батька й матері, а потім уже землероба, інженера, лікаря тощо.

Батьки віддають дитину до школи з надією, що вона потрапить до рук розумного,  чуйного,  гуманного  вчителя,  який  забезпечить  її  виховання. Та  цього  замало.  Лише  під  час  спільної  узгодженої  діяльності  учителів і батьків можна говорити про успіх виховної роботи.

Оскільки  переважна  більшість  батьків  не  має  належної  психолого-педагогічної підготовки й позбавлені громадської відповідальності за гідне виховання своїх дітей, класний керівник повинен виступати, з одного боку, з’єднувальною ланкою між школою та сім’єю, а з іншого — організатором зростання педагогічної культури батьків.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий