Графік споживчого вибору (рівновага споживача)

Графік споживчого виборуГрафік  споживчого вибору — взаємодія бюджетної лінії  з кривою байдужості. Крива U1 розміщена нижче бюджетної лінії. Це свідчить про неповне використання доходу при придбанні даних товарів. Бюджетна лінія обов’язково має дотикатися до однієї  з кривих  байдужості. Крива U3 міститься  вище бюджетної лінії,  тобто комбінації  (набори) на U3 мають більшу корисність, але  є недосяжними  для  споживача,  бо перевищують можливості його доходу. Оптимальний набір споживчих товарів лежить на бюджетній лінії  та розміщується у найвищій  із  точок, досяжних  покупцеві, —  Е —  точці  дотику бюджетної  лінії  до  кривої  байдужості  U2.

Графік споживчого вибору (рівновага споживача)

Правило максимізації корисності (споживацької поведінки): гроші споживача мають бути розподілені так, щоб остання  грошова одиниця, яку було витрачено на придбання кожного виду товарів, приносила б однакову граничну корисність.

Математичне  вираження  раціональної споживацької поведінки:

Математичне  вираження  раціональної споживацької поведінки

Слід зазначити, що така модель раціональної споживацької поведінки реально «працює» в умовах насиченості ринку споживчими благами. В економіці, де дефіцит споживчих товарів є звичайним явищем (як це було, наприклад, у СРСР), поведінка споживача змінюється, аж до дії зворотного правила.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий