Галицько-Волинська держава – правонаступниця Київської Русі

Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 7 класу до теми «Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава – правонаступниця Київської Русі«.

Содержание
 1. Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава – правонаступниця Київської Русі
 2. I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.
 3. II.  Завдання цієї форми  складаються  зі  спільного  вступного  запитання та чотирьох  завдань,  позначених  буквами,  до  кожного  з  яких  потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.
 4. III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.
 5. IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищА  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).
 6. V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.
 7. Відповіді до теми 3  «Київська русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава — правонаступниця Київської русі»
 8. Завдання I типу
 9. Завдання II–III типу
 10. Завдання IV типу

Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава – правонаступниця Київської Русі

I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1.  Форма  державного  правління,  коли  повнота  влади  належить  одній особі, — це:

 • А  монархія;
 • Б  федерація;
 • В  республіка;
 • Г  метрополія.

2.  Грамота хана Золотої Орди, що видавалась князям на управління землями, мала назву:

 • А  ясир;
 • Б  ярлик;
 • В  улус;
 • Г  ясак.

3.  Військо у тюркомовних народів, місце перебування ставки хана; згодом назва всього державного утворення — це:

 • А  ярлик;
 • Б  баскак;
 • В  ясир;
 • Г  орда.

4.  Ряд монархів, князів з одного і того ж роду, одного і того ж походження — це:

 • А  плем’я;
 • Б  рід;
 • В  династія;
 • Г  братство.

5.  На яке століття припадає початок політичної роздробленості Київської Русі?

 • А  X ст.;
 • Б  XI ст.;
 • В  IX ст.;
 • Г  XII ст.

6.  Якого року відбулось об’єднання Галицького та Волинського князівств в одну державу?

 • А  1200 р.;
 • Б  999 р.;
 • В  1000 р.;
 • Г  1199 р.

7.  Коли відбулась битва на річці Калка?

 • А  1236 р.;
 • Б  1229 р.;
 • В  1223 р.;
 • Г  1240 р.

8.  Якого року монголо-татари захопили місто Київ?

 • А  1240 р.;
 • Б  1242 р.;
 • В  1223 р.;
 • Г  1236 р.

9.  Яке князівство позначено на карті?

 • А  Чернігово-Сіверське;
 • Б  Галицько-Волинське;
 • В  Володимиро-Суздальське;
 • Г  Переяславське.

Тести до теми "Галицько-Волинська держава – правонаступниця Київської Русі"

10. На території якої сучасної області України знаходиться р. Калка?

 • А  Запорізької;
 • Б  Донецької;
 • В  Миколаївської;
 • Г  Херсонської.

11. Монгольська держава, що  існувала протягом XIIІ–Xv ст. на території Середньої Азії та Східної Європи, — це:

 • А  Монголія;
 • Б  Туреччина;
 • В  Золота Орда;
 • Г  Татарстан.

12. Позначте назву князівства, що межувало зі Смоленським князівством:

 • А  Переяславське;
 • Б  Чернігівське;
 • В  Київське;
 • Г  Володимир-Волинське.

13. Який князь учинив погром Києва 1169 р.?

 • А  Данило Галицький;
 • Б  Роман Мстиславович;
 • В  Андрій Боголюбський;
 • Г  Юрій Долгорукий.

14. Щодо  якого  галицького  князя  вперше  було  вжито  слово  «самодержець»?

 • А  Ярослав Осмомисл;
 • Б  Роман Мстиславович;
 • В  Ізяслав Мстиславович;
 • Г  Данило Галицький.

15. Хто з галицько-волинських правителів заснував місто Львів?

 • А  Данило Галицький;
 • Б  Лев Данилович;
 • В  Юрій I;
 • Г  Юрій II Болеслав.

16. Про кого з князів літописець писав: «Книжник великий і філософ, якого не було перед цим у цілій землі і по ньому не буде»?

 • А  Володимир Великий;
 • Б  Ярослав Мудрий;
 • В  Володимир Василькович;
 • Г  Данило Галицький.

17. Позначте факт, що відповідає дійсності. Влада в галицько-волинському князівстві у XIII ст. обмежувалася:

 • А  великим князем київським;
 • Б  папою римським;
 • В  митрополитом;
 • Г  монгольським ханом.

18. Позначте факт, що стосується життя й діяльності князя Романа Мстиславовича:

 • А  прийняв королівську корону від папи римського;
 • Б  заснував місто Львів;
 • В  об’єднав Галичину і Волинь в єдину державу;
 • Г  розбив хрестоносців у битві під Дорогочином.

19. Позначте факт, що стосується життя й діяльності Данила Галицького:

 • А  розбив половців і захопив Київ;
 • Б  загинув у Польщі;
 • В  здійснив подорож до Золотої Орди;
 • Г  перебував при владі у 1199–1205 рр.

20.  За переказом, руських князів — учасників битви на ріці Калці — було:

 • А  відправлено на Русь у кайданах;
 • Б  покладено під дошки, на яких переможці справляли бенкет;
 • В  відправлено на волю;
 • Г  осліплено.

21. Позначте одну з причин роздробленості Київської Русі:

 • А  занепад ремесла й торгівлі;
 • Б  зменшення кількості вотчини;
 • В  маленька територія Київської Русі;
 • Г  створення місцевого апарату влади у вотчинах.

22. Доповніть речення. У битві на р. Калка руські дружини виступили проти монголо-татар тому, що:

 • А  ті були іншої віри й мали інші звичаї;
 • Б  монголо-татари напали на руські землі;
 • В  їх запросили половці, на яких напали монголо-татари;
 • Г  вирішили  скористатись  нагодою  приєднати  до  себе  половецькі   землі.

23. Доповніть речення.

Русько-половецьке військо зазнало поразки головним чином через:

 • А  неузгодженість дій руських князів;
 • Б  зраду половців;
 • В  присутність монголо-татар;
 • Г  значну чисельну перевагу противника.

24. Данило Галицький 1253 р. погодився отримати з рук Папи Римського Інокентія Iv королівську корону для того, щоб:

 • А  мати підтримку в боротьбі з монголо-татарами;
 • Б  мати підтримку в боротьбі з Польщею та Угорщиною;
 • В  довічно закріпити за своїми нащадками право на правління в Галичині та Волині;
 • Г  задовольнити власне честолюбство.

II.  Завдання цієї форми  складаються  зі  спільного  вступного  запитання та чотирьох  завдань,  позначених  буквами,  до  кожного  з  яких  потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.

А  Орда  1 грамота монгольського хана на князювання
Б  ярлик 2 данина хану Золотої Орди
В  сарай 3  столиця Золотої Орди
Г  ясак 4  військо монголо-татар
5  полонені.

26. Співвіднесіть дати з подіями.

А  1199 р. 1  об’єднання Галицького та Волинського князівств
Б  1236 р. 2  битва на р. Калці
В  1340 р. 3  похід хана Батия на Русь
Г  1223 р. 4  розпад Галицько-Волинської держави.

27. Співвіднесіть імена князів з місцем їхнього правління.

А  Ярослав Мудрий 1  Галицько-Волинська держава
Б  Гліб Юрійович 2  Київська Русь
В  Данило Галицький 3  Галицьке князівство
Г  Ярослав Осмомисл 4  Переяславське князівство.

28. Установіть відповідність подій з іменами князів.

А  Обрання Галича столицею князівства 1  князь Ярослав Осмомисл
Б  перемога над хрестоносцями  під Дорогочином 2  князь Василько
В  про нього згадується в «Слові  о полку Ігоревім» 3  князь Данило Галицький
Г  здобув Люблін, здійснював походи на Литву та Угорщину 4  Лев Данилович
5  Роман Мстиславович.

29. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А  Галич — столиця 1  утворення Галицько-Волинської   держави
Б  масштабні завоювання в Китаї, Середній Азії та Закавказзі 2  монголо-татарська навала
В  загибель киян у Десятинній церкві 3  оборона Києва від монголо-татар
Г  повстання киян 4  прихід до влади Володимира Мономаха
5  створення зводу законів «Руська Правда».

30. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А  Князівські усобиці 1  розпад Київської Русі
Б  отримання з рук папи римського королівської корони 2  перехід володінь під юрисдикцію Риму
В  з’їзд монгольських ханів 3  похід монголів нА  Русь
Г  підвищення цін на товари, пограбування боярських дворів 4  народний виступ 1113 р.
5  захоплення Києва у 1240 р.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

 • А  Любецький з’їзд князів;
 • Б  оборона Києва від монгольського війська;
 • В  битва на р. Калці;
 • Г  створення Галицько-Волинської держави.

32. Установіть послідовність правління князів:

 • А  Роман Мстиславович;
 • Б  Ярослав Мудрий;
 • В  Данило Галицький;
 • Г  Лев Данилович.

33. Розташуйте віхи становлення і розвитку українського етносу таким чином, щоб створився логічний ланцюжок:

 • А  Союзи східнослов’янських племен;
 • Б  Антський племінний союз;
 • В  Галицько-Волинське князівство;
 • Г  Київська Русь.

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищА  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. Величезне землеволодіння, яке передавалось у спадщину від батька до сина.

 1. Назвіть термін.
 2. З яким періодом в історії України пов’язаний цей термін?
 3. З якою країною?

35. Дайте відповіді на питання.

 1. В якому столітті розпалась Галицько-Волинська держава?
 2. За якого князя?
 3. До  складу  яких  держав  увійшлА  територія  Галицько-Волинського князівства?

36.  «Сей же… був князем добрим, хоробрим і мудрим, який спорудив городи многі, і церкви поставив, і оздобив їх різноманітними прикрасами, і братолюбством він світився був із братом своїм Васильком».

 1. Про кого з князів йдеться в літописі?
 2. Коли він правив?
 3. В якій країні?

37.  «…І не було чути (нічого) од звуків скрипіння возів його, ревіння безлічі верблюдів його  і  од  звуків  іржання  стад  коней його,  і  сповненА  була земля Руська ворогами».

 1. Про яку подію йдеться в наведеному уривку з документа?
 2. Коли вона відбулась?
 3. З яким явищем була пов’язана?

V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.

38. Визначте причини поразки русичів у боротьбі з монголами.

39. Складіть історичний портрет Данила Галицького за планом:

 1. Походження.
 2. Риси характеру.
 3. Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність князя.
 4. Значення його діяльності.

40. На відміну від галицької, волинська історія другої половини XII ст. виглядає зовсім блідою. У ній ми не зустрічаємо ні шаленої боротьби за владу, ні суперництва з Києвом, ні взаємин з Візантією, ні, тим більше, причетності до хрестового походу. Як ви вважаєте, які головні причини відсутності у Волинському князівстві бурхливого політичного життя?

41. Наскільки процес політичної роздробленості був закономірним для середньовічного  суспільства? Чи можнА  вважати  розпад Київської  Русі результатом подальшого розвитку руських князівств?

Відповіді до теми 3  «Київська русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава — правонаступниця Київської русі»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
А Б Г В Б Г В А Б Б В Б
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
В Б А В Г В В Б Г В А А

Завдання II–III типу

  25 26 27 28 29 30 31 32 33
А 4 1 2 2 1 1 1 2 2
Б 1 3 4 3 2 2 4 1 1
В 3 4 1 1 3 3 3 3 4
Г 2 2 3 4 4 4 2 4 3

Завдання IV типу

34.  Вотчина. 35. XIv ст. 36. Данило Галицький. 37. Оборона Києва.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий