Диктант № 61

Спілкування – складна царина людського життя

Кожна  людина живе  серед  людей,  вона  пов’язана  з  ними  тисячами різноманітних зв’язків. Універсальною формою взаємозв’язку між людьми є спілкування. Саме завдяки йому людина стає людиною, може узгоджувати свої дії з діями  інших людей, пізнавати  їх, й саме в цьому вона може  найповніше  виражати  свій  внутрішній  світ,  свою  сутність.  Разом із тим спілкування — це надзвичайно складна царина людського життя.

Тому, щоб воно приносило не тільки користь, а й радість, робило людей більш щасливими, кожна людина повинна вчитися спілкуванню, оволодівати його культурою й мистецтвом.

Серед відносин, що складаються поміж людей у процесі їхньої спільної діяльності й спілкуванні, особливе значення для людини мають міжособисті стосунки. У них найповніше розкриваються всі аспекти людського єства, можуть бути передані найточніші відтінки людських настроїв, почуттів,  думок. Саме  вступаючи  в них, ми можемо повною мірою  відчути магічну силу й тепло людських взаємовідносин, які особливо яскраво виявляються  в  таких  здобутках  людської  культури,  як  товаришування, дружба, любов  (Р. Арцишевський; 147  сл.).

Завдання до диктанту «Спілкування – складна царина людського життя»

  1. Випишіть якісні прикметники. Поясніть принципи утворення ступенів порівняння.
  2. Випишіть прості речення, поясніть пунктограми.
  3. Виконайте  синтаксичний  розбір  речення

Саме  вступаючи  в  них,  ми можемо  повною мірою  відчути магічну  силу  й тепло  людських  взаємовідносин, які особливо яскраво виявляються в таких здобутках людської культури, як товаришування, дружба,  любов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий