Диктант № 46

Диктант № 46

Право на життя

Кожна людина має право на життя. Це найважливіше з усіх людських прав. І воно повинне поважатися іншими людьми й забезпечуватися суспільством. Якщо право людини на життя обмежується або реалізується, то таке суспільство не може вважатися гуманним  і досконалим. І людина в  такому разі має право боротися  за  своє життя.

Самовільно  розпоряджатися  життям  іншої  людини  не  може  ніхто, навіть  ті, хто  їй його дав —  її батьки.

Ні колір шкіри, ні національна приналежність, ні стать, ні вік, ні переконання, ні  стан  здоров’я — не  дають ніяких, навіть щонайменших підстав порушити це священне право кожної людини на життя. Навіть позбавляючи  життя  саму  себе,  людина  також  деякою  мірою  вчиняє злочин проти  людяності й  людства,  бо  її життя належить не  тільки  їй одній.

Право  людини  на  життя —  це  право  на  чесне,  суспільне,  корисне, вільне життя.

Право на життя передбачає також і високу відповідальність самої людини перед самою собою та перед  іншими людьми за своє життя (Р. Арцишевський; 165  сл.).

Завдання

  1. Випишіть  слова  з подвоєнням  та подовженням приголосних. Поясніть орфограми.
  2. Випишіть речення  з однорідними членами. Поясніть пунктограму.
  3. Виконайте синтаксичний розбір речення

Навіть позбавляючи життя саму себе, людина також деякою мірою вчиняє злочин проти людяності й  людства,  бо  її життя  належить  не тільки  їй  одній.

Поділитися з колегами або учнями?

Рекомендуємо переглянути

Коментарі

  • Facebook
  • Вконтакті