Диктант № 13

Великий поет живе у своїх творах. Його образ, світ думок і почувань, прагнень та  ідеалів постає перед нами насамперед з того, що він писав, чим збагатив духовну скарбницю людства. Водночас, прочитавши твори поета, ми проймаємося невідступним бажанням у всій повноті й точності пізнати його життєвий і творчий шлях, громадську діяльність, духовні інтереси  і запити. І не тільки тому, що все це нерідко допомагає глибше прочитати  твори  у  зв’язку  з конкретно-історичними  умовами  їх виникнення,  а й  тому, що  труди  і  дні  геніальної  людини  вияскравлюють  суттєві прикмети  епохи, в яку він жив.

У  з’ясуванні  окремих  епізодів,  деталей  життєвого  і  творчого шляху письменника важливу роль відіграє мемуарна література — щоденники, автобіографії, перекази, спогади, автори яких були учасниками або очевидцями описуваних подій,— звичайно, тоді, коли вона правдиво,  історично  точно  відтворює факти  і  явища  громадсько-політичного,  літературно-мистецького процесів.

У поемі «Гайдамаки» Шевченко засвідчив, що головним  її джерелом були народні перекази, які, по суті, теж є спогадами, тільки усними. Поет  надавав  особливого  значення  народній  інтерпретації  історичних  подій,  минуле  його  цікавило  не  само  по  собі,  а  передусім  як  можливість поставити  звитяжні  діла предків на  службу  сучасності  (В. Шубравський, 175  слів).

Завдання 1

  • Уважно прочитай, поясни орфограми і пунктограми, повтори правила  їх правопису.

Завдання 2

  • Напиши  словниковий  диктант.  Визнач  орфограми.  Назви  правила щодо  їх написання. Постав  слова у родовому відмінку однини.

Офіс(а)(у), граніт(а)(у), цукр(а)(у), хліб(а)(у), відльот(а)(у), капітал(а)(у), сад(а)(у),  барвінк(а)(у),  палац(а)(у),  завод(а)(у),  Іван(а)(у),  батьк(а)(у), іменник(а)(у), долар(а)(у), Пирятин(а)(у), Кривого Рог(а)(у), Харков(а)(у), Дніпр(а)(у), Єнісе(я)(ю), колектив(а)(у), Дінц(я)(ю),  студент(а)(у).

Завдання 3

  • Напиши диктант. Перевір його, користуючись даним текстом. Постав оцінку  з урахуванням орфографічних  та пунктуаційних помилок.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий