Двоскладне просте речення. Головні члени речення

У даній статті пропонується 2 варіанти тестів (з відповідями) з української мови  для учнів 11 класу до теми “Двоскладне просте речення. Головні члени речення“.

Варіант 1

 1. Двоскладним називається речення, яке…
  • А  Має  завершену думку.
  • Б  Має другорядні члени речення.
  • В  Має підмет  і присудок.✔
  • Г  Має  граматичну основу  (предикативний центр).
 2. У реченні Почалися виступи, що позначилися на довгій, але блискучій спортивній кар’єрі Марії Ковач (І. Конончук) простий підмет, що у підрядній частині, виражено…
  • А  Іменником.
  • Б  Займенником.✔
  • В  Прикметником.
  • Г  Сполучником.
 3. Визначте підмет у реченні Це «добре» звучало тепер м’яко, яксердечна просьба (О. Гончар).
  • А  Це.
  • Б  «Добре».✔
  • В  М’яко.
  • Г  Це «добре».
 4. У яких випадках підмет виражається вигуком або службовим словом?
  • А  Якщо  вигук  або  службове  слово  виконує  функцію  підмета.✔
  • Б  Таких випадків не  існує.
  • В  Якщо вигук або службове слово стоїть на початку речення.
  • Г  Якщо вигук або службове слово є частиною цілого висловлювання  і входить до складу підмета.
 5. Укажіть граматичну основу у реченні Жити — це не значить тільки брати… (Д. Ткач).
  • А  Підмет — брати, присудок — жити.
  • Б  Підмет — жити, присудок — це не значить тільки брати.✔
  • В  Підмет — жити, присудок — брати.
  • Г  Підмет — жити, присудок — не  значить тільки.
 6. Укажіть вид підмета у реченні Сільське  господарство країни багатогалузеве (З підручника).
  • А  Простий,  іменний.
  • Б  Складений.✔
  • В  Складний.
  • Г  Складний,  іменний.

Варіант 2

 1. Укажіть вид підмета у реченні Дмитро Іванович ніколи не дозволяв собі запізнень.
  • А  Простий,  іменний.
  • Б  Складений.✔
  • В  Складний.
  • Г  Складний,  іменний.
 2. Укажіть присудок у реченні Попливла б я на схід сонця… (ЛесяУкраїнка).
  • А  Попливла б.✔
  • Б  Попливла.
  • В  Попливла б я.
  • Г  Схід сонця.
 3. Визначте вид присудка у реченні Ти матимеш змогу перевірити всі можливі варіанти.
  • А  Простий, дієслівний.
  • Б  Простий,  іменний.
  • В  Складений,  іменний.
  • Г  Складений, дієслівний.✔
 4. Визначте вид присудка у реченні Гарним був тоді Київ…
  • А  Простий, дієслівний.
  • Б  Простий,  іменний.
  • В  Складений,  іменний.✔
  • Г  Складений, дієслівний.
 5. Визначте вид присудка у реченні Марта  була ще  дитина (М. Стельмах).
  • А  Простий, дієслівний.
  • Б  Простий,  іменний.
  • В  Складений,  іменний.✔
  • Г  Складений, дієслівний.
 6. Присудок, утворений з двох, трьох чи чотирьох компонентів, які є комбінацією складених присудків, називається…
  • А  Простим.
  • Б  Складним.✔
  • В  Складеним.
  • Г  Визначення хибне.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий