Чергування голосних-1

Повернутися до розділу: Чергування приголосних – 3

1. О, е, є у відкритому складі зазвичай чергуємо з і, ї в закритому складі

ЧЕРГУЄМО

а) за словозміни

Вправа 109. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило:

батьків батькового
клопіт клопоту
кожного у кожнім
нарід народом
ніс несе
паслін пасльону
радість радості
сіл села
сім семи сьома
Київ Києва
Чернігів Чернігова
Харків Харкова
Прокіп Прокопа Прокопович Прокопівна

але:
Авенір Авенірові Авенірович Авенірівна
Гліб Гліба Глібович Глібівна

за словотворення

Вправа 110. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило:

будова будівник
воля вільний
зело зілля
клопітливий клопотання
нога підняжжя
сільський селянський
сімсот семирічний сьомий


Деякі слова мають паралельні форми

Вправа 111. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило:

брівка бровка
клешня клішня
вільний вольний
нарід народ

1. О, е, є у відкритому складі НЕ чергуємо з і, ї в закритому складі

НЕ ЧЕРГУЄМО

а) коли звуки о, е вставні або випадні

Вправа 112. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило:

роздер розідрати
травень травня
кінець кінця
молебень молебня
рот рота
лоб лоба
мох моху
лев лева

б) у групах -ов-, -ор-, -ер- між приголосними в корені слів

Вправа 113. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило:

вовк вовка
товк товкти
хорт хорта
червоний червень

але:
погорда погірдний

в) у повноголосих звукосполученнях -ере-, -еле-, -оло-, -оро-

Вправа 114. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило:

берег дерев джерельний очерет передмістя
ожеледь велет
молот
сорок

але в Р. відмінку множити частини іменників (із наголосом на другий компонент)

Вправа 115. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило:

береза беріз
голова голів
борода борід
ворота воріт
дорога доріг
сторона сторін

г) коли о,е входять до складу префіксів

Вправа 116. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило:

воз-
возвеличити воз’зєднатися

роз-
розпорошений розбалансований розпис розсмішити

без-
безхліб’я безпечність безсмертя безсистемність

д) коли о,е входять до складу суфіксів

Вправа 117. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило:

-очк-
у садочку гілочка кілочком

-оньк
голубонька рибонька голівонька

-тель-
мислитель самовчитель

-еньк-
гарненький серденько худенький

-есеньк-
малесенький ріднесенький тихесенький

е) у словах чужомовного і книжного походження

Вправа 118. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило:

атом марафон маренґо том фактор фантом чек шеф
Андрон Віктор Мирон Платон Тадей
верховний вирок закон пророк словник

але:
табір табору
школа шкіл
Федір Федора
Яків Якова

ж) у Р. відмінку множити іменників жіночого роду І відміни, а також в іменниках середнього роду віддієслівного походження

Вправа 119. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило:

істота істот
межа меж
установа установ

значення значень
відхилення відхилень
положення положень
твердження тверджень

и) в особових формах дієслів

Вправа 120. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило:

виходь дозвольте ідеш привезеш

к) в абревіатурах, складноскорочених словах

Вправа 121. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило:

колгосп неп профком страйкком торгпред

л) у присвійних прикметниках, утворених від власних назв, на -ов, -ев,(-єв)

Вправа 122. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило:

Серпухов серпуховьский
Кричев кричевський
Колгуєв колгуєвьский

м) у наголошених кінцевих частинах складних слів

-вод, – воз, -нос, -роб, – лов

Вправа 123. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило:

діловод діловодство
молоковоз медонос
хлібороб хліборобство хліборобський
тигролов тигроловство


але в частинах -хід, -ріг

Вправа 124. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило:

пішохід пішоходець
всюдихід всюдихода
козоріг козорога
носоріг носорога

У нижченаведених словах від грец. слова “поліс” – місто немає чергування

Вправа 125. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило:

Мелітополь мелітопольський
Севастополь севастопольський
Тирасполь тираспольський

але

Вправа 126. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило:

Бориспіль Борисполя бориспільський
Тернопіль Тернополя тернопільський

Перейти до розділу: Чергування голосних – 2

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий