1. Загальні положення 1.1.         Обласний конкурс на кращий Інтернет-сайт загальноосвітньої навчального закладу (далі – Конкурс) спрямований на підтримку діяльності сучасного навчального закладу,

Методичне  об’єднання  класних  керівників —  структурний  підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних

І. Загальні положення Методична рада відділу освіти – орган громадського управління науково-методичним і методичним забезпеченням освітнього процесу в районі. У своїй діяльності рада керується