1. Загальні положення 1.1.   Творчу групу створюють для апробації нових технологій на­вчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і для розроб­ки методичних рекомендацій педагогам після

1. Загальні положення 1.1.   Наставництво — це одна з форм підвищення кваліфікації мо­лодих учителів, які мають стаж роботи до трьох років або потребують методичної допомоги, та новопризначених

1. Загальні положення 1.1.   Положення регламентує діяльність структурного підрозділу, що створюється при науково-методичній раді навчального закладу за наявності в установі молодих фахівців, що не

1. Загальні положення 1.1.   Майстер-клас — це одна з форм передачі педагогічного досві­ду шляхом прямого й коментованого показу методів і прийомів роботи визнаного педагога-майстра учителям, учням

1. Загальні положення 1.1.   Положення визначає нормативно-правові, змістовно-діяльнісні основи функціонування школи майстра педагогічної справи. 1.2.   Авторська школа майстра педагогічної справи —

1 Загальні положення 1.1.   Кафедра — це структурний підрозділ методичної служби на­вчального закладу, який об’єднує викладачів навчальних дисциплін, що відносяться до однієї навчальної галузі