Зведена таблиця № Д-6 заповнюється на основі даних первинних звітів за формою № ЗНЗ-1 (без даних про спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати) та спеціальні класи).           У

          Зведена таблиця № Д-5 заповнюється на основі  даних розділу  3  ф № ЗНЗ-1 (без даних про спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати) та спеціальні класи).           У розділі І

Зведена таблиця № Д-4 складається  на основі даних розділу VIII первинного звіту за формою № ЗНЗ-1 “Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу” на початок навчального року. До таблиці

У зв’язку із затвердженням наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02 липня 2012 р. № 766 “Про затвердження форм звітності з питань загальної середньої освіти та

Наказ від «__________» 20_______ р. №_____ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ НАУКОВО- МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ На виконання Закону України «ГІро загальну середню освіту»,

Наказ від «__ »___________ 20___ р.                                                               № ______ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З МОЛОДИМИ ТА МАЛОДОСВІДЧЕНИМИ ВЧИТЕЛЯМИ Згідно з перспективним планом

І. Загальні положення Методична рада відділу освіти – орган громадського управління науково-методичним і методичним забезпеченням освітнього процесу в районі. У своїй діяльності рада керується