Наказ від «__________» 20_______ р. №_____ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ НАУКОВО- МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ На виконання Закону України «ГІро загальну середню освіту»,

Наказ від «__ »___________ 20___ р.                                                               № ______ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З МОЛОДИМИ ТА МАЛОДОСВІДЧЕНИМИ ВЧИТЕЛЯМИ Згідно з перспективним планом