Робота класного керівника оцінюється за такими критеріями: ступінь зростання вихованості, інтелектуального, морального, естетичного, правового розвитку учнів, розширення їхнього світогляду;

Класний керівник прогнозує, аналізує та організовує щоденне життя й діяльність учнів свого класу. Під час цього процесу слід враховувати, що:діти не тільки готуються до майбутнього дорослого життя, а

Класний керівник має право: регулярно отримувати інформацію щодо фізичного й психічного здоров’я дітей; здійснювати контроль відвідування занять учнями свого класу; здійснювати контроль навчальних

Класний керівник як адміністративна особа зобов’язаний: організовувати навчально-виховний процес у класі; залучати учнів до систематичної діяльності в класному й загальношкільному колективі, а також

Розрізняють аналітичну, прогностичну, організаційно-координуючу та комунікативну функції.Аналітична функція передбачає: вивчення індивідуальних особливостей дітей і підлітків; вивчення та аналіз

Класний керівник — це педагог-професіонал, який має бути:духовним посередником між суспільством і дитиною в засвоєнні основ людської культури; зацікавленим організатором відносин співпраці та

Коло обов’язків класного керівника має бути максимально конкретним, тому найкраще його назвати «посадові обов’язки».Посадові обов’язки — це документ, у якому зафіксовано конкретні цілі, завдання,