Театралізовані ігри відкривають простір для участі дітей у різних видах самостійної художньої діяльності, сприяють розкриттю і  розвитку  їхніх  художньо-творчих  здібностей,  збагаченню  мистецьких

Сюжетно-рольова гра — образна гра за певним задумом дітей, що розкривається через відповідні події (сюжет) і розігрування ролей. Команда нашого сайту підготувала для вас збірку сюжетно-рольових ігор

Багатющий  ігровий  матеріал,  створений  генієм  народу  для дітей,  доводить  своєрідність  культури  нації.  Знання  цього  жанру фольклору (народні ігри) одухотворяє  дитину,  розвиває  її

Рухливі  ігри — це важливий засіб усебічного виховання дітей дошкільного віку. Правильно дібрані ігри сприяють гармонійному розвитку організму дошкільників. Збірка Рухливих ігор знаходиться у

У  системі  навчання  і  виховання  дошкільників  активно  використовуються дидактичні (навчальні) ігри, що розвивають спостережливість,  уяву,  пам’ять,  мислення,  мовлення,  сенсорні  орієнтації

Навчальні ігри є основним елементом ігрової технології навчання та бувають таких видів. Роль навчальної гри на різних етапах уроку На етапі вивчення нового матеріалу навчальна гра для школярів

Розділ «Інтелектуальні ігри» Запитання і відповіді для інтелектуальних ігор «Брейн-ринг», «Зорепад», «Мить удачі» … знаходяться у відповідному розділі

Ігри для школярів — це один із інструментів учительської професії; інструмент, яким можна скористатися на будь-якому етапі уроку для розв’язання дидактичних, виховних і розвивальних завдань. Ігри для