Урок

Дискусія

Дискусія — це обмін думками в найрізноманітніших фор­мах. Будь-яке зростання, просування вперед є неможливим без обміну думками, дебатів і суперечок.

Читати далі...

Практикум

Уроки-практикуми Практикуми проводять у лабораторіях та майстернях, у на­вчальних кабінетах та на навчально-дослідних ділянках, в учнів­ських виробничих комбінатах та бригадах.

Читати далі...

Майстер-клас

Майстер-клас — це головний засіб передавання концептуально нової ідеї авторської педагогічної системи. Учитель як професіо­нал протягом років виробляє індивідуальну (авторську)

Читати далі...

Конференція

Урок — навчальна конференція Конференції можна проводити практично з усіх навчальних предметів і виходити за межі навчальних програм. У них

Читати далі...

Семінар

Урок — семінарське заняття  Особливості семінарського заняття Семінарські заняття (у формі доповідей і повідомлень або запитань-відповідей) проводять у старших класах

Читати далі...
Завантажити ще