Для утвердження і функціонування колективу батьків класу, підвищення  дієвості  батьківських  зборів  необхідно  створювати  органи  самоврядування. Таким органом, зокрема, є батьківський комітет.

Класний  керівник  повинен  наполегливо  й  систематично  працювати над  підвищенням  педагогічної  культури  батьків.  З  цією  метою  можна використовувати лекції й бесіди з актуальних питань

Класний керівник не в змозі працювати абсолютно з кожною родиною окремо, тому передбачено ще один напрям роботи з підвищення педагогічної культури родини, а саме — педагогічний всеобуч. Педагогічний