Методичні рекомендації — це один з видів методичних продуктів. Скачати  «Методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального

Самоаналіз уроку — це умовне розкладання проведеного уроку на його складові з глибоким проникненням в їх сутність, задачі з метою оцінити кінцевий результат своєї діяльності шляхом порівняння

 З метою здійснення допрофільної підготовки випускників основної школи та створення умов для самовизначення кожного учня щодо профілю навчання й майбутнього напрямку діяльності з варіативної частини