Не можна не погодитися з твердженням, що людині завжди щось потрібно, чогось бракує. Очевидно, що люди завжди відчува­ли потребу в їжі, одязі, житлі. Коло бажань сучасної людини значно розширилося:

Економічна наука складається з цілого ряду самостійних наукових дисциплін — макроекономіки, мікроекономіки, політичної економіки, маркетингу, менеджменту, страхової  справи,  теорії фінансів та грошей