Кількість виробничих ресурсів є обмеженою. Це призводить до неможливості одночасного задоволення всіх потреб людини і суспільства. Знання економічних закономірностей допомагає розподілити виробничі

Виробництво створює засоби для задоволення потреб людини. Виробництво — процес створення матеріальних та духовних благ, необхідних для  існування  та розвитку людського суспільства. У межах будьякого

Графік  споживчого вибору — взаємодія бюджетної лінії  з кривою байдужості. Крива U1 розміщена нижче бюджетної лінії. Це свідчить про неповне використання доходу при придбанні даних товарів. Бюджетна

Карта байдужості — сукупність кривих байдужості, кожна з яких характеризує певний рівень корисності. Чим вище розміщена крива байдужості, тим більше задоволення приносять представлені нею комбінації

Крива байдужості — лінія, всі точки якої показують різні комбінації (набори) двох благ (товарів), що мають рівну (однакову) корисність для даного споживача. Крива байдужості відображає аналіз бажань

Товар —  продукт  праці,  який задовольняє певну потребу людини. Він виготовляється для обміну й  реалізується  шляхом  купівліпродажу. Групи товарів    ЗА СТУПЕНЕМ  ДОВГОВІЧНОСТІ Товари тривалого

Бюджетна  лінія —  геометричне  місце точок,  які  являють  собою  набори  товарів (X і Y), доступних покупцеві при конкретних цінах. Бюджетна лінія відображає потенціал(можливості) споживача в

Споживач купує різні товари, витрачаючи певні суми грошей. Отже, йому треба враховувати не лише корисність, а й ціну товару. При цьому споживач прагне досягти однакового задоволення від кожної суми

Потреби  людей, що  породжуються  біологічними,  духовними, соціальними  та  іншими  обставинами, безмежні. Неможливо задовольнити  всі потреби  одночасно. Людина прагне задовольнити в першу чергу ті