Тема: Опрацювання табличної інформації за допомогою логічних функцій Excel. Мета: Сформувати в учнів практичні навички опрацювання табличної інформації за допомогою логічних функцій. Закріпити навички

Тема: Впорядкування даних в електронних таблицях Excel. Мета: Сформувати в учнів практичні навички впорядковування даних в електронних таблицях. Закріпити навички опрацювання табличної інформації за

Тема: Опрацювання табличної інформації за допомогою вбудованих функцій та операцій. Мета: Сформувати в учнів практичні навички опрацювання табличної інформації за допомогою вбудованих функцій та

Тема: Побудова діаграм під час роботи з електронними таблицями Excel. Мета: Сформувати в учнів практичні навички побудови діаграм в електронних таблицях. Закріпити навички введення і форматування

Тема: Робота з об’єктами в електронних таблицях Excel. Побудова графіків. Мета: Сформувати в учнів практичні навички роботи з такими об’єктами в електронних таблицях, як комірки, діапазони

Тема: Використання формул в Excel. Абсолютні і відносні адреси комірок. Мета: Сформувати в учнів практичні навички опрацювання табличної інформації за допомогою формул, використання в них абсолютних і

Тема: Введення даних в електронних таблицях Excel. Елементарні обчислення. Мета: Сформувати в учнів практичні навички із введення та форматування даних в електронних таблицях. Хід роботи 1. Викликати

Тема:    Табличний процесор Excel. Робота з аркушем. Введення та редагування даних. Мета: Набуття практичних навичок у створенні, редагуванні електронних таблиць і виконанні в них арифметичних