Іменник. Велика буква і лапки в іменниках Мета:  повторити з учнями найважливіші відомості про частини мови, зокрема про основні граматичні особливості  іменників і правопис великої букви й лапок в

Розробка уроку №3 (розвиток зв’язного мовлення) з Української мови для 5 класу за темою «Загальне уявлення про мовлення. Основні правила спілкування» Загальне уявлення про мовлення. Основні

Розробка уроку №2 з Української мови для 5 класу за темою «Вхідний (Діагностичний) контроль. Диктант» Вхідний (Діагностичний) контроль. Диктант Мета:  оцінити рівень орфографічної і

Розробка уроку №1 з Української мови для 5 класу за темою «Значення мови в житті суспільства. Українська мова – Державна мова України» Значення мови в житті суспільства. Українська мова –