Тема 2. княжа Русь-Україна Держава з центром у Києві. Перші князі Мета уроку: познайомити учнів з життям і діяльністю перших київських князів, створити  їхні образні портрети, продовжити формування

Тематичне оцінювання за темою «Знайомство з історією» Мета: закріпити знання учнів, ви  явити недоліки в знаннях, розвивати логічне мислення, допитливість, кмітливість, збудити інтерес до нового

Повторювально-узагальнюючий урок за темою «Знайомство з Історією» Варіант 1 Мета:  узагальнити  знання  учнів  з  історії,  усвідомити  її  значення в житті людини; розвивати вміння робити висновки;

Географічні назви та імена людей в історичній науці Мета: формування початкових уявлень про етноніміку та топоніміку; знайомство з історичною картою та формування елементарних практичних навичок

Таємні символи Мета: дати уявлення про допоміжні історичні дисципліни — сфрагістику та геральдику; знати походження державних сиволів України; розвивати навички працювати в навчальних групах,

Мета:  засвоїти  зміст понять  «нумізматика»,  «монета»,  «аверс»,  «реверс»,  «легенда»,  «гривна»;  продовжити  роботу  з формування  навичок індивідуальної та роботи в парах. Тип уроку: урок

Мета уроку: познайомити учнів з історичними джерелами, їх видами; формувати  хронологічні навички, описувати  зображення, переповідати текст підручника. Хід уроку І. Актуалізація знань 1.  Наведені

Розробка уроку №17  з Української мови для 5 класу за темою “Поділ тесту на мікротеми й абзаци. Поняття про відоме і нове” Поділ тесту на мікротеми й абзаци. Поняття про відоме і нове Мета:  навчити

Розробка уроку №16  з Української мови для 5 класу за темою “Тема й основна думка тексту” Тема й основна думка тексту Мета:  ознайомити учнів з поняттями тема і основна думка тексту;  навчити

Розробка уроку №15  з Української мови для 5 класу за темою “Текст і його ознаки” Текст і його ознаки Мета:  ознайомити учнів з основними ознаками тексту; навчити відрізняти зв’язний текст від речення