Проектне дослідження за картиною І.Ю. Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану» І етап Запуск проекту зазвичай починається на уроці, але згодом перетво­рюється на позакласний вид

Українська держава — Гетьманщина Мета уроку: повторити й узагальнити знання учнів з теми «Українська ко­зацька держава — Гетьманщина»; підвищити пізнавальну активність учнів; розвивати вміння

Виникнення українського козацтва та Запорізької Січі Мета: створити в уявленні учнів образ козака-захисника рідної землі; з’ясувати причини виникнення козацтва, Запорозької Січі; познайомити з

Повторювально-узагальнюючий урок за темою «Княжа Русь-Україна» Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів з історії Київської Русі; продовжити формування навичок роботи з хронологією,

У складі Литви та Польщі Мета:  дати  уявлення  про  період  перебування  українських  земель у складі Великого князівства Литовського та Польщі; ознайомити з поняттями  і  термінами  «християни», 

Культура Русі-України. Свідки минулого Мета: повторити, узагальнити та закріпити матеріал теми, поглибити знання з історії культури Київської Русі; формувати навички роботи в групах, складати опис

Галицько-Волинська держава – спадкоємиця Київської Русі Мета: познайомити з  історією «першого українського королівства», з постатями князів Романа Мстиславича та Данили Романовича; розвивати навички

Скрутні часи Київської держави Мета: дати уявлення про події історії Київської Русі періоду роздробленості  та  встановлення  панування  монголо-татарів,  діяльність  князя Володимира Мономаха;

Розквіт Київської Русі Мета: познайомити учнів з діяльністю Володимира Великого та Ярослава Мудрого; сприяти формуванню власної позиції в системі мораль них цінностей, вміння працювати за алгоритмом