Розробка уроку №14  з Української мови для 5 класу за темою “Тематичне оцінювання з розділу «Повторення вивченого в початкових класах». Контрольне аудіювання тексту художнього стилю” Тематичне

Розробка уроку №13  з Української мови для 5 класу за темою “Апостороф. М’який знак” Апостороф. М’який знак Мета:  повторити основні правила вживання м’якого знака й апострофа; формувати 

Розробка уроку №12  з Української мови для 5 класу за темою “Уживання прийменників і сполучників” Уживання прийменників і сполучників Мета:  повторити з учнями найважливіші відомості про службові

Розробка уроку №11  з Української мови для 5 класу за темою “Правопис прислівників” Правопис прислівників Мета:  повторити найважливіші відомості про прислівник як частину  мови,  зокрема  про

Розробка уроку №10  з Української мови для 5 класу за темою “Дієслово. НЕ з дієсловами. Правопис -шся, -ться у кінці дієслів” Дієслово. НЕ з дієсловами. Правопис -шся, -ться у кінці дієслів Мета: 

Розробка уроку №9  (розвиток зв’язного мовлення) з Української мови для 5 класу за темою “Усна й письмова форми тексту. Простий план готового тексту. Навчальне аудіювання тексту монологічного

Розробка уроку №8  (розвиток зв’язного мовлення) з Української мови для 5 класу за темою “Тема й основна думка висловлювання. Тема й мікротема” Тема й основна думка висловлювання. Тема й мікротема

Розробка уроку №7 з Української мови для 5 класу за темою “Займенник, його основні ознаки” Займенник, його основні ознаки Мета:  повторити найважливіші відомості про займенник як частину мови, зокрема

Розробка уроку №6 (розвиток зв’язного мовлення) з Української мови для 5 класу за темою «Числівник. Правопис числівників» Числівник. Правопис числівників Мета:  повторити з учнями

Розробка уроку №5 (розвиток зв’язного мовлення) з Української мови для 5 класу за темою «Прикметник. Голосні у відмінкових закінченняхприкметників» Прикметник. Голосні у відмінкових