1. Загальні положення1.1.         Обласний конкурс на кращий Інтернет-сайт загальноосвітньої навчального закладу (далі – Конкурс) спрямований на підтримку діяльності сучасного навчального закладу,

Методичне  об’єднання  класних  керівників —  структурний  підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних

1. Загальні положення1.1. Районне методичне об’єднання вчителів (далі — РМО) — це форма методичної роботи, яка забезпечує організацію та координацію методичної роботи вчителів одного або кількох

І. Загальні положенняМетодична рада відділу освіти – орган громадського управління науково-методичним і методичним забезпеченням освітнього процесу в районі.У своїй діяльності рада керується Законами

1. Загальні положення1.1. Метою проведення науково-практичної конференції є виявлення здібних дітей, їх підтримка й заохочення, громадське визначення результатів учнівської дослідницької діяльності.

1. Загальні положення1.1.    Положення складено на основі Закону України «Про освіту», Державного стандарту загальної освіти в контексті модернізації укра­їнської освіти. 1.2.   Положення містить

1. Загальні положення1.1.   Положення розроблено на основі Закону України «Про осві­ту», Типового положення про загальноосвітній навчальний заклад, статуту навчального закладу, колективного договору.