Вставними називаються такі слова, словосполучення і речення, за допомогою яких мовець виражає своє ставлення до змісту висловленого. Вставленими називаються слова, словосполучення або речення, що вводяться в основне речення…