Повернутися до розділу: Зміни приголосних – 2 3. Якщо твірна основа закінчується на д або т, то у вимові відбуваються зміни, які, проте, на письмі не позначаємо Вправа…

Повернутися до розділу: М’який знак не пишемо Увага! Щоб ставити апостроф під час виконання вправ, доцільним буде використовувати англійську розкладку. Щоб у кожному слові не перемикати розкладку, раджу…

Повернутися до розділу: Апостроф пишемо Апостроф не пишемо: 1. Коли перед губним звуком є приголосний (окрім р), що належить до кореня перед я, ю, є Вправа 34. Запиши…

Повернутися до розділу: Апостроф не пишемо Подвоюємо приголосні на письмі: 1. Коли збігаються два однакових приголосних: а) на межі двох префіксів Вправа 36. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати…

М’який знак (Ь)пишемо: 1. Після д, т, з, с, ц, л, н і буквосполучення дз у кінці слова та складу на позначення м’якості відповідних приголосних. Вправа 1. Запиши…

Повернутися до розділу: М’який знак пишемо М’який знак (Ь) не пишемо: 1. Після губних б, п, в, м, ф. Вправа 12. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило….

Розділові знаки при словах, граматично не пов’язаних з членами речення Просте речення може ускладнюватися не тільки однорідними та відокремленими членами, а й словами, які не є членами речення….

Вставними називаються такі слова, словосполучення і речення, за допомогою яких мовець виражає своє ставлення до змісту висловленого. Вставленими називаються слова, словосполучення або речення, що вводяться в основне речення…

Згадай визначення: Складносурядним називається таке складне речення, у якому частини – сурядні речення – рівноправні і поєднуються інтонацією та сполучниками сурядності Напиши: Метелиця Вітер, неначе парубок у танці,…