Повернутися до розділу: Позиційне чергування – 3 Написання и та і після шиплячих: і пишемо у деяких іменниках, прикметниках, дієсловах Вправа 174. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це…

Повернутися до розділу: Позиційне чергування – 4 Правопис префіксів с-, з-, зі-, із- Префікс с- пишемо лише перед глихими приголосними п, т, х, к, ф Запам’ятати ці приголосні…

Повернутися до розділу: Зміни приголосних – 2 3. Якщо твірна основа закінчується на д або т, то у вимові відбуваються зміни, які, проте, на письмі не позначаємо Вправа…

Повернутися до розділу: Зміни приголосних – 3 Увага! Як писати букву ґ в он-лайн-режимі? Я роблю так: пишу її у Word’і, копіюю і вставляю. А вам раджу писати…

Повернутися до розділу: Чергування приголосних – 1 2. Чергування приголосних у коренях дієслів: чергування приголосних д – дж Вправа 89. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило: водити…

Повернутися до розділу: Чергування приголосних – 2 3. Чергування приголосних у різних частинах мови: чергування приголосних д – ж, д – с Вправа 103. Запиши приклади, щоб краще…

Повернутися до розділу: Приголосні подовжуємо Приголосні не подовжуємо: а) у назвах молодих істот Вправа 53. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило: козеня порося теля кошеня цуценя горобеня…

Повернутися до розділу: Приголосні не подовжуємо Приголосні спрощуємо: а) відмінюючи й утворюючи слова, коли до існуючих звукосполучень жд, зд, ст, рд додаємо звук -н-, -л-, -ц- (тоді середні…

Повернутися до розділу: Приголосні спрощуємо Приголосні не спрощуємо: а) у словах чужомовного походження з кінцевими приголосними -т, -ст Вправа 60. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило: -т…

Повернутися до розділу: Приголосні не спрощуємо 1. У процесі словотворення приголосні звуки часто зазнають змін а) -цьк- на -чч-, утворюючи іменники із суфіксом -ин(а) Вправа 62. Запиши приклади,…