Повернутися до розділу: Чергування голосних – 2 1. Позиційне чергування у – в Чергування у з в може відбуватися, коли це не змінює значення слова Вправа 137. Запиши…

Повернутися до розділу: Приголосні подовжуємо Приголосні не подовжуємо: а) у назвах молодих істот Вправа 53. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило: козеня порося теля кошеня цуценя горобеня…

Повернутися до розділу: Приголосні не подовжуємо Приголосні спрощуємо: а) відмінюючи й утворюючи слова, коли до існуючих звукосполучень жд, зд, ст, рд додаємо звук -н-, -л-, -ц- (тоді середні…

Повернутися до розділу: Приголосні спрощуємо Приголосні не спрощуємо: а) у словах чужомовного походження з кінцевими приголосними -т, -ст Вправа 60. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило: -т…

Повернутися до розділу: Приголосні не спрощуємо 1. У процесі словотворення приголосні звуки часто зазнають змін а) -цьк- на -чч-, утворюючи іменники із суфіксом -ин(а) Вправа 62. Запиши приклади,…

Повернутися до розділу: Зміни приголосних – 1 2. При словотворенні за допомогою суфіксів -ськ-, -ств- приголосні на стику їх із твірною основою замінюємо, змінюючи й самі суфікси Приголосні…

Повернутися до розділу: Зміни приголосних – 2 3. Якщо твірна основа закінчується на д або т, то у вимові відбуваються зміни, які, проте, на письмі не позначаємо Вправа…

Повернутися до розділу: Зміни приголосних – 3 Увага! Як писати букву ґ в он-лайн-режимі? Я роблю так: пишу її у Word’і, копіюю і вставляю. А вам раджу писати…

Повернутися до розділу: Чергування приголосних – 1 2. Чергування приголосних у коренях дієслів: чергування приголосних д – дж Вправа 89. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило: водити…