Повернутися до розділу: Правопис префіксів – 1 Не змінюємо наступні префікси: роз- (розі-) Вправа 187. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило: розшити розчистити розщеплений розстелити розстріл розформована…

Повернутися до розділу: Правопис префіксів – 2 Слід розрізняти префікси пре-, при-, прі-, пере-, перед- Префікс пре- вживаємо переважно для утворення якісних прикметників і прислівників найвищого ступеня ознаки:…

Повернутися до розділу: Правопис префіксів-3 Слід запам’ятати слова, у яких пре- є складницею кореня, а не префіксом Вправа 202. Запиши ці слова: президент, презент, прерогатива, препарат, прейскурант престиж,…

Додаткова вправа. Запиши прислів’я і приказки, щоб краще запам’ятати правила: Сінним конем і солом’яним волом недалеко заїдеш. Маленька праця краща за велике безділля Бездонної бочки не наллєш. Дерево…

Повернутися до розділу: Чергування приголосних – 3 1. О, е, є у відкритому складі зазвичай чергуємо з і, ї в закритому складі ЧЕРГУЄМО а) за словозміни Вправа 109….

Повернутися до розділу: Чергування голосних – 2 1. Позиційне чергування у – в Чергування у з в може відбуватися, коли це не змінює значення слова Вправа 137. Запиши…

Повернутися до розділу: Позиційне чергування – 1 2. Позиційне чергування і – й Чергування і з й може відбуватися, коли не не змінює значення слова Вправа 146. Запиши…

Повернутися до розділу: Позиційне чергування – 2 Розрізнювання фонем и та і 1. Чергування и з і Вправа 160. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило: висіти повісити…