Класна година «Мораль і закон» Мета: формування громадянської позиції, правової й моральної культури в старшокласників. Завдання: сприяти розвиткові критичного осмислення своїх і чужих вчинків;

Класна година «Ви сказали: “Добридень!”» Мета Познайомити: з історією виникнення традиційних вітань народів світу; з різними видами вітань (синонімічні вислови). Навчити  правильно  вітатися  залежно 

Класний  керівник —  директор  у  своєму  класі,  тому  від  того,  як  він зуміє  організувати  роботу  з  учителями-предметниками,  багато  в  чому залежить  стан  навчальної  роботи  в  класі, 

Робота класного керівника з організації навчальної діяльності класного колективу становить істотну частину його виховної діяльності в цілому. Дана робота складається з таких завдань: допомога  учням 

Наведемо деякі форми співпраці. З учителями-предметниками, керівниками гуртків, секцій: обмін інформацією; вироблення єдиних вимог; складання програми спільних дій. Зі шкільним психологом:

Під  час  складання  характеристики  учня  класний  керівник  повинен спиратися на свої враження й спостереження, користуватися результатами шкільних діагностичних обстежень. Також бажано поговорити з

Важливими  характеристиками,  що  істотно  впливають  на  навчання й виховання дитини, є її темперамент і особливості характеру. Темперамент — динамічна характеристика психічної діяльності індивіду,