Документація

Класний керівник має приділяти увагу роботі з тією шкільною документацією, яка стосується його класу. До цієї документації належать особові справи учнів, класний журнал, щоденники учнів, щоденник класного керівника.

Як працювати із щоденниками учнів?

Правила роботи класного керівника зі щоденниками учнів: Щоденник  має  перевірятися  класним  керівником  один  раз  на  тиждень. Учні  повинні  чітко  знати  вимоги,  які  висуває  класний  керівник до ведення щоденника. Щоденник  учня  має  відображати  результати його  навчальних  досягнень без акцентування на особистих … Продовження

Як працювати з класним журналом?

Основним документом класу є класний журнал. Класний керівник починає заповнювати його на самому початку навчального року і веде журнал упродовж року. Всі необхідні записи він робить самостійно, не залучаючи до заповнення журналу учнів класу.