Правила роботи класного керівника зі щоденниками учнів: Щоденник  має  перевірятися  класним  керівником  один  раз  на  тиждень. Учні  повинні  чітко  знати  вимоги,  які  висуває  класний  керівник

Основним документом класу є класний журнал. Класний керівник починає заповнювати його на самому початку навчального року і веде журнал упродовж року. Всі необхідні записи він робить самостійно, не