Правила роботи класного керівника зі щоденниками учнів:Щоденник  має  перевірятися  класним  керівником  один  раз  на  тиждень.Учні  повинні  чітко  знати  вимоги,  які  висуває  класний  керівник до

Основним документом класу є класний журнал. Класний керівник починає заповнювати його на самому початку навчального року і веде журнал упродовж року. Всі необхідні записи він робить самостійно, не