Батьківський комітет — що це?

Для утвердження і функціонування колективу батьків класу, підвищення  дієвості  батьківських  зборів  необхідно  створювати  органи  самоврядування. Таким органом, зокрема, є батьківський комітет. Він  обирається  в  складі  3–5  осіб  на  загальних  зборах  батьків  класу. Члени  батьківського  комітету  обирають  голову. 

Завдання  батьківського комітету  —  сприяти  педагогічному  колективові  у  вихованні  й  навчанні школярів, допомагати класному керівникові створювати сприятливі умови для проведення навчально-виховної роботи.

Кожен член батьківського комітету повинен користуватися визнаним авторитетом серед батьків, володіти організаторськими здібностями, бути гарним вихователем своїх дітей, добрим сім’янином. Члени батьківського комітету  повинні  відчувати  відповідальність  перед  суспільством  за  виховання  дітей  і  дорослих,  уміти  зберігати  відомості  про  особливості  стану справ в окремих родинах, не робити їх предметом пересудів.

Батьківський  комітет  за  умов  розумного педагогічного  впливу  з  боку класного керівника може стати добрим помічником учителів-вихователів в організації та проведенні класних батьківських зборів.

Рекомендації до плану роботи батьківського комітету

Процедура виборів батьківського комітету

Найзручніший  і  найсправедливіший  спосіб  вибору  батьків  до  батьківського комітету такий.

Батьки  класу  за  власним  бажанням  діляться  на  групи  по  п’ять  осіб. І з 1-го по 11-й клас кожна група протягом року працює в складі батьківського  комітету. Якщо на  той  час,  як Ви  взяли  клас,  залишилося  до  кінця навчання  менше  п’яти  чи  шести  років,  то  термін  роботи  батьківського комітету можна  скоротити  до півроку.

Важливо  те, щоб  кожен  з  батьків, співпрацюючи  з  класним  керівником,  певний  період  часу  попрацював організатором діяльності батьків.

Розподіл обов’язків у батьківському комітеті

Голова,  відповідальний  за  допомогу  дітям  у навчанні,  відповідальний за господарську роботу, відповідальний за культмасову роботу.

Голова:

 • організовує роботу батьківського комітету, складає план роботи;
 • бере активну участь в організації й проведенні батьківських зборів;
 • є представником класу в загальношкільних батьківських об’єднаннях.

Відповідальний за навчальну роботу:

 • виявляє цікавість до навчальної роботи дітей, організовує відвідування батьками уроків;
 • допомагає  в придбанні необхідних підручників  і посібників, по можливості силами батьків надає допомогу дітям, що відстають у навчанні, разом  із класним керівником  і батьками учня сприяє формуванню навчальної мотивації, відповідального ставлення до навчання, свідомої дисципліни в класі під час навчальних занять.

Відповідальний за господарську роботу:

 • організовує допомогу батьків у дотриманні належного санітарного стану класу, у ремонті й оформленні класного приміщення;
 • допомагає в придбанні необхідних господарських речей.

Відповідальний за культмасову роботу:

 • організовує допомогу батьків  у проведенні  екскурсій, походів, позакласних розважальних заходів, культпоходів до театру, кінотеатру;
 • залучає батьків до організації гуртків, до проведення класних годин, вечорів тощо.
 • складання плану роботи;
 • проведення разом  із класним керівником батьківських  зборів  (4 рази на рік);
 • організація і проведення виставок, ярмарків, лотерей тощо;
 • відвідування уроків, знайомство з навчальними програмами;
 • організація посильної допомоги учням, що відстають у навчанні;
 • організація навчальних екскурсій (посильна допомога вчителям-предметникам);
 • допомога  в  придбанні  необхідних  підручників  і  навчальних  посібників;
 • залучення  батьків  до  роботи  із  профорієнтації  й  надання  необхідної психологічної допомоги;
 • залучення  батьків  до  ремонту,  прибирання,  оформлення  класного приміщення, до ремонту меблів, участі в спільних суботниках в класі, у школі, на пришкільній ділянці;
 • допомога  в  організації  класних  годин,  ранків,  вечорів,  у  проведенні культпоходів,  екскурсій,  спільних  поїздок,  днів  іменинника,  турпоходів;
 • залучення батьків до роботи гуртків;
 • організація спільних вечорів, змагань, спортивних змагань.

Зміст роботи батьківського комітету

І батьки, й класний керівник повинні розуміти, що тільки тісна співпраця,  співтворчість  здатні  зробити  спільну  діяльність  учнів,  учителів  і батьків змістовною, цікавою, радісною.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий